Slovenski biografski leksikon

Skabernè Viktor, gradb. inženir, r. 10. jul. 1878 v Kranju prof. Francu, u. 10. febr. 1956 v Lj. Po maturi na lj. realki (1889–96) je študiral na tehn. visoki šoli na Dunaju in 1903 dipl. L. 1902 je nastopil službo pri dež. odboru v Lj., 1921 tu prešel h Gradbeni direkciji (Odsek za visoke gradnje), bil 1925 vodja tega odd., 1929 tehn. inšpektor, od 1935 do upok. 1939 pa načelnik tehn. odd. banske uprave v Lj. – S. je bil med ustanovitelji Društva inženirjev v Lj. (1911) in do 1919 njegov prvi tajnik; 1920–40 član in odbornik v Udruž. jsl inženirjev in arh. (sekcija Lj.), 1947–56 član tehn. sekcije terminol. komisije za gradbeništvo pri SAZU, oz. vodja komisije za strok. in tehnične slovarje. Že kot študent in vse življenje je z veliko marljivostjo in prizadevnostjo zbiral dom. izraze za posamezne konstrukcijske dele v gradbeništvu in nekaj teh izrazov objavil v brošuri Okno in vrata (Tehn. terminologija 3. zv., 1935); sestavil je tudi Tehn. slovar v sedmih jezikih, ki pa je ostal v rkp. (last SAZU). V društv. glasilu Inženjer (Vijesti Hrv. društva inž. i arh., Zgb 1914 – ) in pozneje v Tehničnem listu (1920, 127–30; 1930, 149–52 sl.) je objavil nekaj strok. člankov. Z ljubeznijo je proučeval slov. hišo na Gorenj. in njegova zasluga je, da je do 2. svet. vojne Gorenj. ohranila svoj v glavnem nepotvorjeni videz. S-tova usmeritev je bila romantična in je dajala prednost t. i. alpskemu slogu tudi pri novih zahtevnejših stavbah. Bil je dolgoletni član in odbornik SPD (1905–25), ki je imelo pred vojno važen narodnoobrambni pomen; pod S-tovim vodstvom so bile preurejene in povečane nekatere starejše planinske koče, novejše pa zgrajene po sodobnejših načelih. Zasnoval in nadzoroval je med gradnjo Triglavski dom na Kredarici (1909), Aljažev dom v Vratih (1910), Tičarjev dom na Vršiču (1912), Dom na Krvavcu (1925) idr. L. 1954 je bil ob 50-letnici diplome in za uspešno delo odlikovan od Tehn. visoke šole na Dunaju s častno zlato diplomo. – Prim.: uslužb. list, DAS; PV 1909, 111, 173–4; 1910, 1 in 166; 1912, 196; 1925, 219; 1936, 343 (slika); SPor 1956, št. 36 in 38; Splošni tehn. slovar I (Uvod), 1962. Mšč.

Mušič, Marjan: Skabernè, Viktor (1878–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi572665/#slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine