Slovenski biografski leksikon

Skabernè Franc, pravnik, r. 24. apr. 1877 v Kranju gimn. prof. Francu, u. 3. jun. 1951 v Lj. Po gimn. (I. razr. privatno 1887–8; II. razr. v Nov. mestu 1888–9; III.—VIII., 1889–95; mat. 1895 v Lj.) je študiral na Dunaju pravo (dipl. 1899, prom. 1901). L. 1899 je nastopil službo pri finan. ravnateljstvu v Lj., a že 1900 prestopil v administr. službo pri namestništvu v Trstu in tu opravil prakt. izpit 1902. Po krajšem službovanju pri okraj. glavarstvih v Tolminu in Poreču je odšel 1905 na Dunaj v prosvetno ministrstvo, kjer je delal v judicialnih in legislativnih oddelkih. Bil je tudi stenograf italijan. jezika v avstr. parlamentu. L. 1919 je prevzel načelstvo prosv. odd. v Lj., 1920 bil tolmač za angl. na kor. plebiscitu, 1923 na lastno željo upok. Poslej se je zaposlil v Zgbu do avg. 1926 kot prokurist in general. tajnik Slavenske banke, potem kot odvet. pripravnik; 1931 je opravil tu odvet. izpit. L. 1932 se je vrnil v Lj. in tu izvrševal odvet. prakso samostojno do 1933, kot pripravnik 1933–8, potem samostojno do smrti. Dec. 1941 so ga Italijani pod sumom anglofilstva aretirali in do 23. apr. 1942 konfinirali v Pisticci pri Tarantu.

S. je 1922–3 honorarno predaval na lj. pravni fak. angleško upravno pravo in bil tu 1922–3, 1936–9 eksaminator za ustavno, upravno, trgovsko-menično, civilno-procesno in cerkv. pravo. L. 1937 se je udeležil VIII. kongresa mednarod. unije odvetnikov v Parizu, kjer je referiral o mednarod. konvencijah o pravni pomoči (obj. SP 1937, 278–90; 1938, 27–32), 1938 IX. kongresa v Budimpešti (SP 1939, 30–5). Razen tega je objavil v SP vrsto strok. ocen in naslednje razprave: Hišne in rodbinske zadruge v Jsli (1935, 33–47, 65–88); Avtorske pravice glasbenikov glede zvočnega filma (1938, 130–43); Zloraba siromašne pravice (1942, 83–93). Širšega kult. pomena je njegova razprava Slov. advokati in javni notarji v književnosti, znanosti in politiki (pril. SP 1936 k št. 3–4, 1–60). – Prim.: Gabršček II, 168; Spominski almanah strok. pisateljev 332; Zgod. slov. univ. Lj. 1929, 479; KMD 1931, 77 (slika); SPor 1951, št. 129. *

Uredništvo: Skabernè, Franc (1877–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi572437/#slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine