Slovenski biografski leksikon

Skabernè Bronislav, mladinski skrbnik, r. 9. febr. 1913 na Dunaju pravniku Francu (gl. čl.), živi v Lj. Obiskoval je 1919–24 osn. šolo v Lj. in Zgbu, I. real. gimn. v Zgbu (1924–32, mat. 1932), nato študiral pravo v Lj. (dipl. 1937, prom. 1938). Tu je bil od 1938 notarski, od 1939 sodniški pripravnik in 1941 opravil sodniški izpit. Od 1942 je opravljal posle varstv. in mladin. kazenskega sodnika, jan. 1944—sept. 1945 še posle general. varuha. Bil je od apr. 1944 sodnik okraj., od avg. 1945 okrož. sodišča; 1947 je vodil v Kopru pravne posle agrarne reforme v ted. istrskem okrožju. Od okt. 1947 je bil pomočnik načelnika Odd. za skrbništvo, opravil 1950 dopolnilni strok. izpit in marca 1955 postal tajnik na Vrh. sodišču LRS. Sodeluje od ustan. 1954 v Inštitutu za kriminologijo, od apr. 1958 honorarno vodi posle načelnika Odd. za neprilagojeno in delikv. mladino, od jun. 1959 pa kot znanstv. sodel. njeno strok. skupino.

S. se zanima predvsem za mladin. varstvo in kriminaliteto. Referiral je na kongr. pravnikov (Zgb 1958) in na mednar. kongr. vzgojiteljev neprilagojene mladine (Rim 1960; Freiburg 1961) ter sodeloval na več podob. kongresih in posvetovanjih doma in v tujini. — Uredil je življenjske razmere delinkventne mladine (Inšt. za kriminologijo …, Publikacija 4.). Lj. 1960; Socialne službe v Sji. Socialno delo v mladin. sodstvu (Društvo soc. delavcev Sje, Publikacija 3.). Lj. 1961; Socialne službe v Sji. Socialno delo v šoli (ib., Publikacija 4.). Lj. 1962. Pisal je razprave o mladin. kriminaliteti in skrbništvu, o varstvu zaposlene žene (tudi v hrv. in srb. listih) v sledečih slov. publikacijah: Kriminalistična služba (1957; 1958 pionirju slov. mladin. kriminologije Fr. Milčinskem), Ljudski pravnik (1948–9), Ljud. uprava (1948, 1951–3, 1956–7), Medicinska sestra na terenu (1958–9), NRazgl (1952, 1958, 1960), Otrok in družina (1960), Pravnik (1956–8), Pravosodni bilten (1956), Revija za kriminalistiko in kriminologijo (1960–1), SodP (1960), Strokovni list (1960) in v zborniku razprav Alkoholizem. Lj. 1961. Predaval je v Lj. vrsto let na zdravstv. šolah in tečajih, na Višji šoli za socialne delavce, na Delav. univerzah v Sji in drugod.

S. je predsednik svetov raznih vzgojnih zavodov, sekcij in društev. Kot preds. Zvezne sekcije vzgojiteljev neprilagojene mladine (Društvo defektologov) je 1961–2 organiziral in vodil zvezne seminarje za vzgojitelje vzgojnih domov; je član (od 1958) upravn. odbora mednar. društva vzgojiteljev neprilagojene mladine, predsedstva Zveze prijateljev mladine, uredn. odbora revije Otrok in družina, sveta tednika Mladina, sekretariata društva social. delavcev Sje. — Prim.: osebni podatki; Jože Vetrovec, Delo 1964, št. 91 (s sliko). *

Uredništvo: Skabernè, Bronislav (1913–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi572304/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine