Slovenski biografski leksikon

Sitte Kamil, arhitekt, r. 17. apr. 1843 na Dunaju arhitektu Francu, tu u. 16. nov. 1903. Kot pomemben avstr. strokovnjak za urbanizem in regulacijo mest je uredil Olomouc, Mor. Ostravo, Přívoz, Reichenberg, Těšin, delno Carigrad in Temešvar. Mdr. je spisal knjigo Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. 1889, 1922⁵. L. 1895 je na vabilo občin. sveta izdelal načrt za ureditev Lj. po potresu (hkrati še M. Fabiani in A. Wolf). S. je 3. sept. 1895 pred lj. mest. občin. svetom svoj načrt razložil in odgovarjal posameznim občin: svetovalcem: zajemal je območje današnjega širšega središča med Gruberjevim kanalom, Gradaščico, Tivolijem, glavnim kolodvorom in Vodmatom; zunaj teh meja je upošteval še Trnovo. Kljub odlični zamisli o modernem oblikovanju mesta se je S. zavzemal za ohranitev srednjeveških predelov in za stari del mesta po načelu, da je treba upoštevati tradicionalne urbanistične vrednote in lepoto. Izvedli so: trg pred sodno palačo, Miklošičevo c., razširjeno Stritarjevo ul.; na njegov načrt se naslanja regulacija desnega in levega brega Ljubljanice, Krakovega in Trnovega. Tedanji S-jev domnevno izgubljeni načrt je N. Šumi 1956 našel pri S-jevi rodbini na Dunaju. — Sicer je res za Lj. z nekaj popravki obveljal Fabianijev načrt, vendar je S-jev »eden redko zgovornih dokumentov, kjer moremo nazorno razbrati načela, ki jih je ta vodilni predstavnik evropskega romantičnega urbanizma ob koncu prejšnjega stoletja formuliral v svoji znani knjigi o gradnji mest« (N. Šumi, ZUZ 1957, 211). — Prim.: Brockhaus X, 737; Neue Oesterr. Biographie VI, 1929 (s sliko); OSN XXIII, 231; Wurzbach, XXXV, 35; LZg 1895, št. 202, 205; S 1895, št. 201, 202; SN 1895, št. 203; N. Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Lj. 1954; isti, ZUZ 1957, 211–9. N. P.

Prašelj, Nada: Sitte, Kamil (1843–1903). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi571722/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine