Slovenski biografski leksikon

Sisentschelli (Sisenthal, Zizenčeli) Jožef, pisec prve slov. pesniške literarne poslanice (Kidrič), naslovljene na Valvasorja, r. in u. neznano kdaj in kje. Lat. besedilo pesnitve Applausus Ad Librum descriptionis Carnioliae … je natisnil že 1687 v Lj. in ga pred uvodom v Valvasorjevo delo Die Ehre des Herzogthums Krain 1689 ponatisnil, hkrati z njim pa še slov. in hrv. verzijo. Slov. pesem z naslovom Zaſhtitno voſhejne te Kranjſke deshele k' letem usèh hvale urednèm bukvam Krajnſkiga popiſvajna viſoku slahtnu rojeniga, gospuda Janesa Bajkorta Valvasorja … obsega 4 kitice po 10 vrstic in sodi med najboljšo slov. poezijo 17. st. – Avtorjevo ime se nikjer drugod ne ponavlja: ni ga najti ne v lj. maticah ne pri Schivizu (Pohlin omenja njegovo plemstvo). Verjetno je torej psevdonim, doslej še nerazvozlan. Če se opremo na najbliže poučenega Pohlina (SBL II, 417–25), ki je drugi del priimka spremenil (nam. – tschelli navaja – thal), ohranil pa prvi del (Sisen), bi se pod tem psevdonimom mogel skrivati Franc Siezenheim(b) (gl. čl.), sloveč slov. jezuit. pridigar, prej pa učitelj poetike, ki se kot redovnik ni podpisal s plemiškim naslovom. Prvo polovico imena je pridržal in se s tem dovolj razločno predstavil, drugo polovico (-heim) pa je zamenjal z ital. -celli, kar je po pomenu sorodno. Ime Jožef (nam. Franc) je mogel privzeti kot rodoljub. – Dokler ni prepričljivejše razlage, ta podmena še najbolj ustreza časovnim razmeram in osebnostim okrog Valvasorja, ki je imel tesne stike z lj. jezuit. kolegijem. Na Kranj. za tedaj ne poznamo razen Fr. Siezenheima nikogar, ki bi mu mogli pripisati sposobnost, da napiše slov. pesem tolikšne kvalitete. – Prim.: arhivalni podatki za čl. Adam Boštjan Siezenheim(b); Kidrič, Zgod. 110, 127; Pohlin 51; Radics P., Joh. W. Freiherr v. Valvasor. Lj. 1910, 217; Rupel, Valvasorjevo berilo. Lj. 1931, 13–4 (besedilo pesmi), 282 (op. o avtorju); isti, Zssl I, 297 (»prva slov. posvetna pesem«.). Mkč.

Miklavčič, Maks: Sisentschelli, Jožef (1658–1714). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi571580/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine