Slovenski biografski leksikon

Siseki (Sziszeki, Žižek) Marko, prekmurski rodoljub, r. 25. apr. 1819 v Gančanih v Slov. krajini, u. 4. maja 1890 v Szombathelyu. Po osn. šoli v Beltincih je opravil 1. gimn. razr. v Nagy Kanizsi (Velika Kaniža), 5 razr. kot gojenec ustanove Kelcz v sirotišnici v Köszegu (1833–8), 7. in 8. razr. (filoz.) in bogosl. v Szombathelyu (1838–44; ord. 1844). Bil je kaplan v Mur. Soboti (nov. 1844– maja 1848), pri Sv. Benediktu (Kančovci) ž. uprav. (maj 1848–jan. 1851) in župnik tu do okt. 1860, župnik v Beltincih (nov. 1860–1. jan. 1888), živel v pok. v Szombathelyu. – S. je objavil 1888 svojo slov. poslovilno pridigo ob odhodu iz Beltincev: Szlednya Predga vu pokoj odhájajoucsega plébánosa na novo leto 1888-o. brez navedbe tiskarne; madžarske članke v Idök Tanuja (1862), Magyar Állam (1868–72) in Zalai Közlöny (1874) in razne polit. letake. V šoli so po S-ovem navodilu uporabljali v gajici pisane knjige (Murkovič, Abecednik; Bárány, Perve knige čtenyá; Avgustič, Prirodopis s kepami); gajico, zlasti pa M. Küzmiča Krátko šummo velikoga katekizmuša, in Mohorjeve knjige je branil tudi v dopisih cerkv. predstojnikom. Boril se je proti temu, da bi se otroci na čisto slov. šoli v Gančanih zaradi madžarizacije od 3. razr. dalje učili verouk v madžarščini (zanjo učitelj Luttár, ki se je obrnil na sombotelj. škofa). Madžari so S-a imeli za vseslovana in mu očitali, da nosi ruski katekizem v žepu. Bil je tudi vnet poverjenik MD in propagator MS, da sta imeli v Slov. krajini v S-ovi župniji največ naročnikov (1884: 60 Mohorjanov; MS: 4 od 10 članov iz Prekmurja: S., kaplan Št. Žemlič, učitelj Murkovič 1867–78; učitelj Kocuvan 1870–7). S. je bil dvakrat pri »besedi« v Mrbu; v odboru za proslavo 70-letnice Fr. Miklošiča in na tej proslavi v Ljutomeru 1883 zastopal Slov. krajino. Gojil je tudi živahne stike s štaj. slov. izobraženci (Stranjšek, B. Raič) in odločilno vplival na mlajše: Jož. Borovnjaka (SBL I, 54), bogoslovca Fr. Ivanóczyja (ib., 366–7) in Iv. Baša. Sirotišnici v Köszegu je iz hvaležnosti daroval 1088 kron 24. f. – Prim.: Liber baptisatorum tom. I, 3 (župn. Beltinci); Fr. Ivanóczy, Adatok a csendlaki plébánia történetéhez 100; isti, Kalendar 1911, 105; Géfin, A szombathelyi egyházmegye története II, 369; III, 408; Iv. Škafar, MD in Slov. krajina 14, 17; isti, Dr. Fr. Ivanóczy (rkp.) 11–2; Novine XXII, št. 51; Raićev Božidar, LMS 1867, 37; 1868, 44, 74; 1869, 79; 1870, 50; 1871, 81; 1872–3, 94; 1874, 72; 1875, 47–8; 1876, 251; 1877, 375; 1878, 247; A. Trstenjak, LZ 1901, 174; 1904, 44; 1910, 157–8; 1914, 126; Fr. Rogač, Kalendar 1915, 45–6; Fr. Mohorič, ČZN 1920–1, 30; Vecsey, A köszegi róm. kat. Kelcz-Adelffy árvaház története 1741–941, 242, 445. Škf.

Škafar, Ivan: Siseki, Marko (1819–1890). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi571414/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine