Slovenski biografski leksikon

Sinkovič Davorin, šolnik in mikolog, r. 12. okt. 1851 na Selah pri Podčetrtku kmetovalcu Matiji in Jeri r. Babulič, u. 20. nov. 1938 v Zgbu. študiral je 1864–72 (mat. 1872) gimn. v Celju, nato naravoslovje in matem. na univ. v Gradcu (dipl. marca 1877). Bil je suplent 1877–9 na učiteljišču v Kopru, učitelj 1880–3 na deš. šoli v Trstu, okrajni šol. nadzornik 1883–94 v Sežani, v Lj. pa prof. na II. drž. gimn. 1894–906 in na učiteljišču 1906 do upok. 1912; l. 1918 se je preselil v Zgb. — S. je bil moderen pedagog, ni trpel učenja na pamet, brez razumevanja. Ko so ga 1906 določili, da se z A. Senekovičem (gi. čl.), dr. Kušarjem in Iv. Macherjem (SBL II, 1) loti izdajanja slov. učnih knjig za matem. in prirodosl. na sred. šolah, se je z vso vnemo odzval, hoteč dokazati, da je slov. sposobna izražanja tudi na področju moderne vede. Sam se je namenil napisati zoologijo za višje gimn. razrede, to misel opustil, a uvajal v pisanje mlajše tovariše, jih z nasveti in delom podprl, pregledoval in korigiral rokopise. Na vseh šolah je tudi sam izdelal del aparature za fiziko, kristalografijo idr. — Že po premestitvi v Lj. se je S. začel intenzivno baviti z gobami, 1915–8 je bil tu nekak tržni inšpektor za gobe (župan dr. Tavčar ga je nazval »naš gobasti dohtar«), z njimi oskrboval lj. trg in napisal prvi članek o gobah (SN 1915, št. 179, 182; podp. D. S.). Pripravljal je knjigo Naše užitne gobe, ki naj bi jo izdala MD. Že skoraj pripravljeni rkp. ni izšel zlasti zaradi težav z nabavo slik ob izbruhu 1. svet. vojne (delni izvleček v SN 1918, št. 214–5, 217–9). Zbiral je tudi slov. imenik užitnih gob: zbirko je izročil v Zgbu Janku Barletu, ki jo je priobčil v svoji knjigi Prinosi slovenskim nazivima bilja (Zbornik za nar. život i običaje Južnih Slavena. Zgb 1937, knj. XXX, sv. 2; XXXI, sv. 1). — S. je bil 1875 med ustanovitelji akad. druš. Triglav v Gradcu, njegov prvi tajnik, v Lj. soustanovnik Slov. prof. društva; 1897–938 član Muzej. druš. za Sjo ter 1870–938 član SM. — Prim.: podatki inž. Milka Sinkovića; šol. izv.; Gabršček I, 226; Akad. tehn. društvo Triglav. Lj. 1906, 14; LZg 1906, št. 36, 68; SN 1938, št. 263, 265. Bfn.

Bufon, Zmagoslav: Sinkovič, Davorin (1851–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi570883/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine