Slovenski biografski leksikon

Sinković Milko, gradb. projektant in tehn. pisatelj, r. 8. marca 1897 v Lj. šolniku, mikologu Davorinu (gl. čl.) in Franji r. Bučar, živi v Zgbu. Obiskoval je 1907–15 (mat. 1915) v Lj. I. drž. gimn., bil v 1. svet. vojni 1915–8, študiral gradbeništvo na Tehn. fak. v Gradcu 1918–9, v Lj. 1919–21, v Brnu 1921–2 (dipl. 1923). Služboval je v Zgbu kot inženir pri direkciji Jsl drž. železnic v eksekutivi 1923–32, v centrali 1932–6, hkrati kot hon. prof. na Tehn. fak. predaval o železnicah in kolodvorih 1925–31; 1936–44 je bil v Karlovcu predstojnik Sekcije za graditev Koranske proge (Karlovac-Bihać). V drugi svet. vojni ga je okupator obsodil na smrt, a S-u je uspelo prek bolnišnice 1945 pobegniti. Od 1945 je bil v Zgbu predstojnik odseka za obnovo v vojni porušenih prog na področju Hrv., od 1946 izr., nato red. prof. na Tehn. fak. do upok. 1952 zaradi bolezni (invalid). Od tedaj projektira in izdeluje strok. mnenja.

S. je teoret. in praktično delo usmeril v prometne probleme železnic, cest, žičnic, zlasti vozlišč. S tega področja je napisal 3 samostojne knjige (1934, 1946²; 1947; 1951), skripta, članke (Ceste i mostovi. Zgb 1959, št. 7; Gradjevinar, Zgb 1953, št. 2–4, 6; 1955, št. 5–6; 1956, št. 4; 1957, št. 4, 6; 1958, št. 3–4, 12; 1959, št. 5; Tehnički list, Zgb 1937, št. 19–20; Železnice, Bgd 1957, št. 10). V slov. je objavil Turizem in problem turist. žičnic (PV 1960, št. 10). Izdelal je tudi za Sekretariat za promet SRS tehn. del zakonodaje za Zakon o žičnicah 1961. – Napravil je projekte za: graditev Koranske proge Karlovac—Bihać 1936–44 (delno tudi gradil); ureditev železn. vozlišč v Zgbu (1933–4, 1947–8), Bgdu (1947), na Reki (1947–8, 1957–8, 1963–4), v Sarajevu, Sisku, Karlovcu, Vinkovcih, Gružu (1953–7). S-evo konkurzno delo za ureditev cest. prometn. vozlišča v Lj. na Titovi in Gosposvetski c. (izvršeno 1959) in glavn. kolodvora je dobilo 2. nagrado. — S. je podal strok. mnenje 1952–64 s področja cestn., javnega prometa v Zgbu ter o žičnicah (Velebit, Kravarsko, Jajce, Pakrac, Sljeme) – Prim.: osebni podatki; Jber. d. k. k. I. Staatsgymn. zu Lb. 1907–15. *

Uredništvo: Sinković, Milko (1897–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi570788/#slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine