Slovenski biografski leksikon

Simonič Franc, bibliotekar in bibliograf, r. 2. okt. 1847 v Ivanjkovcih pri Svetinjah kmečkim staršem, u. 14. jul. 1919 v Gornji Radgoni. Obiskoval je osn. šolo v Svetinjah in Gornji Radgoni (3. in 4. razr.), gimn. (1861–9; mat. 1869) v Mrbu ter do 1874 študiral zgod. in slavistiko v Gradcu. Nastopil je 1. avg. 1874 službo v Joanneumu v Gradcu, 5. jul. 1876 je prom. z disertacijo Polit. Stellung Leopold des Glorreichen zum Deut. Reiche. Dne 9. jul. 1877 je S. postal amanuensis v univ. biblioteki na Dunaju, 24. sept. 1887 skriptor, 17. marca 1898 proviz. kustos, 22. avg. 1900 kustos. Kot bibliotekar je opravljal odgovorne naloge: 1884–5 je vodil selitev knjižnice v nove prostore in za dobro opravljeno delo dobil nagrado; bil referent za slavist. vede, za zgod. in zemljepis; revizor in od 1894 vrhovni revizor katalogov; že zgodaj je zastopal knjižničnega vodjo ter kasneje več let vodil knjižnico. Upok. 21. jan. 1907 zaradi bolezni se je preselil v Gornjo Radgono.

S. je sodeloval pri Grassauerjevem bibliot. priročniku Generalkatalog der laufenden periodischen Druckschriften … 1898. Že v prvih letih dela v knjižnici si je izdelal načrt za celotno retrospektivno slov. bibliografijo knjig, časopisja in pomembnejših znanstv. in leposl. prispevkov v časopisju in zbornikih; 25 let je zbiral gradivo zanjo in se trudil, da bi vse natančno popisal po knjigi sami. Izdal je: Slov. bibliografija. SM 1903–5, 3 snopiči. I. del: Knjige (1550–900); II. del (članki) ni izšel. Delo je soliden popis časopisja in slov. ter neslov. knjig pisateljev, ki so pisali tudi slov.; gradivo je razporejeno po abecedi; popravke je izvršil dr. J. Šlebinger, njegov zet, ki je na koncu knjige napisal dodatek in popravke ter 1906 ponudil SM, da sestavi še II. del, a rkp. ni oddal. Poleg tega je S. napisal poglavje o slov. književnosti in kratek oris kajkavske literature v knjigi Šuman Josip, Die Slovenen. 1881 (zbirka Die Völker Oesterreich-Ungarns X, 1, str. 123–72); zgodovinski opis doma in rodu svojega sorodnika Plohla (Meško-Simonič, Dr. Gregor Jožef Plohel. V Beči 1888, 37–152). Krajše sestavke so objavili: LMS (1884, 196–220); Kres (1881–4); LZ (1882, 273–5; 1888, 384). Značke: dr. Fr. S.; Fr. S. — Prim.: fotokopija uslužb. lista v Štud. knjižn. v Mrbu; zapisnika sej knjižnega odseka SM v arhivu SM; Geršak, Ormoški spomini 136–7; Glaser IV, 207, 425; c. r., Sn 1903–4, 251; dr. Fran Ilešič, LZ 1904, 566–7; dr. Jos. Tominšek. ib. 1906, 697–9; Murska Straža 1919, št. 14; SN 1919, št. 164. — Slika: Pomurski vestnik 1963, št. 40; VMb 1963, št. 239. Lgr.

Logar, Janez: Simonič, Franc (1847–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi569638/#slovenski-biografski-leksikon (1. julij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine