Slovenski biografski leksikon

Simončič Vinko-Gašper, nar. heroj, major, komandant XIV. divizije NOV in POJ, r. 19. jan. 1914 na Čatežu, u. 7. nov. 1944 v Blagovici. Pred vojno je bil delavec, žagar. Dne 18. maja 1942 je šel v partizane. Od jeseni 1942 je bil vodnik 2. voda notranj. odreda. Nov. 1942 je bil sprejet v KPS. Poleti 1943 je postal komandir čete v I. prolet. brigadi T. Tomšiča. Po italij. kapitulaciji sept. 1943 bil imenovan za komandanta bataljona, pred pohodom XIV. divizije na Štaj. za namestn. komandanta XIII. brigade. Že prej se je odlikoval v bojih v Ribniški dolini in na Osredku, prav posebno pa na Štaj.

Po osvoboditvi Zgornje Savinjske doline je bil imenovan za komandanta kor. grupe odredov. Za uspehe v bojih pri Črni med 19. in 24. avg. 1944 je kor. partiz. enotam izrekel pohvalo in priznanje tudi poveljnik zavezniške vojske v Italiji maršal Alexander, komandantu S-u pa posebej čestital.

Jeseni 1944 je bil zaradi izrednega poguma, borbenosti in sposobnosti predlagan za red nar. heroja in obenem za komandanta XIV. divizije. Na tem položaju je bil zelo kratek čas. V zač. nov. 1944 je bil pri napadu na nemško-domobransko postojanko v Blagovici hudo ranjen in je podlegel. Pok. so ga v Gornjem gradu; kasneje so ostanke prenesli v grobnico herojev v Lj. in 9. maja 1945 odlikovali S-a z redom nar. heroja; po njem se imenuje delav. prosv. društvo Svoboda na Rakovniku pri Lj. — Prim.: arhiv CK ZKS; K. Prušnik, Svoboda, Clc 1948, 22–4; Obz 1949, 226–8 (s sliko); Zbornik nar. heroja Jsle. 1957, 714 (s sliko). F. F.

Fischer, Ferdinand: Simončič, Vinko (1914–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi569397/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine