Slovenski biografski leksikon

Simončič Jožko, gospodarstvenik, strokovnjak za živila, r. 19. sept. 1914 v Boh. Bistrici železn. uradniku Joži in Uršuli r. Ravnik, živi v Bgdu. Obiskoval je 5 razr. osn. šole 1920–5 v Lj. (Prule), v Bgdu pa IV. moš. 1925–9 in 1929–33 I. moš. gimn., bil od 1. jul. 1933 časnikar pri bgd Stručni štampi ter sodeloval s tiskarno Sv. Makarija in Centropres, hkrati študiral pravo, dobil 1938 Svetosavsko nagrado na bgd univ., bil 1938–40 pravni referent Penzij. zavoda uslužbencev, vmes 1939 dipl. in 1939–40 obiskoval doktorantski tečaj iz mednar. javn. prava v Bgdu ter se izpopolnil na Sorbonni. Od 1940 do vojne je bil sekretar, pozneje načelnik pravnega, ekonom. in personal. odd. Privileg. akc. društva za silose v Bgdu, od jul. 1941 v ilegal. gibanju v okolici Bgda, organiziral pomoč deportiranim Slovencem, terenske bolnice na področju kosmajskega odreda, bil štirikrat ranjen. L. 1942 je dipl. na bgd Ekonom. fak., od febr. 1945 je bil načelnik odd. gospodar. delegacije SNOS v Bgdu; apr. 1946–avg. 1947 šef odd. Ministr. industrijo NR Srbije, do marca 1949 v podjetju za splošne nabave NR Srbije, do maja 1951 šef Biroja za standardizacijo živil, industrije FLRJ, do 1954 pomočnik, poverjenik za industrijo, obrt, ribištvo v Vojni upravi STO v Kopru, 1954 pet mesecev ekspert FAO v Alžiru in Maroku za uvajanje hladilne tehnike rib, 1954–7 svetnik, vodja hladil. odd. podjetja Delamaris v Kopru, glavni tajnik Strok. združ. tehnike hlajenja v Jsli, od sept. 1960 docent na Poljoprivredni fak., živilskotehnološ. odd. v Zemunu in hon. docent na Tehnolog. fak. Novi Sad. – S. je bil 1955 član generalne skupščine Mednar. inštituta za tehniko hlajenja v Parizu, 1959 v Köbenhavnu, 1963 v Münchnu. Je avtor ali soavtor investic. in idejnih programov (frigorifikacija v Jsli, podjetij Ribič in Riba v Izoli, Začimba-Portorož, Sok-Piran, v Kopru pa Iplas, Fructus, Hladilnica, Hladilnica in specializacija luke); član uredništva Hrana i ishrana, Savremeno pakovanje, sodelovec Politike. – Ima medaljo rdeče armade za zasluge na bojišču.

Od 136 strok. člankov in razprav v slov., srbohrv., angl., franc., italij. in nem. je mdr. objavil: Tehnika hladjenja (ciklost.), skripta, Bgd 1947, 146 str.; skripta za Viša pedag. škola za ekonomiku domačinstva, Zemun 1959, 131 str.; Zbirka reči iz oblasti frigorifikacije (Rečnik srp.-hrv. književnog i narod. jezika, knj. I, str. XCVIII, Bgd 1959, Akad. Nauka). – S področja hlajenja v: Ambalaža (VIII, Bgd 1962, št. 69–72, 399–410), Poljoprivr. fakultet Bgd-Zemun (1956, 1965), Savezni zavod za naučni rad (Bgd 1962, br. 1210/61, 108 str.), Savezni fond za naučni rad SR Srbije (1208/61, Bgd 1963, 124 str.; 2700/65, Bgd 1966), Savezni zavod za privredno planiranje (Bgd 1953, 78–81), Zavod za privred. planiranje AP Vojvodine (Novi Sad 1961, 172 str.), Stručno udruženje tehnike hladjenja u Jugoslaviji (Bgd 1959, 135 str. in 58 str.), Tehn. dokumentacija (2, 23, izd. SPIT, Zgb 1965), Tehnika hladjenja (I, 1, Bgd 1957, 5–11). – Glede prehrane: Hrana i ishrana (III, 9, Bgd 1962, 144–63; 1963, IV, 12, 639–46; 1964, V, 1, 13–8; V, 2, 67–76; V, 12, 655–78; 1965, VI, 12, 688–91), Prvi jsl kongres o ishrani. Sinopsisi referata (Bgd 1966, 81–2, 154–5). – V tujih publikacijah: Food Tecnology (Vol. X, No 9, Chicago 1956, 432–8); Journal of science of food and agriculture, Spec. no 16 (London 1956); Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna 1966 (Annexe 1966–1 au Bulletin de l'Institut International du Froid, Paris); Symposium d'applications agricoles et alimentaires du froid dans les pays du bassin Méditerranéen, p. 7, Athènes 1966 (Annexe 1966–3 au Bulletin de l'Institut International du Froid, Paris); CGFM FAO-UN, Débats et documents techniques (2, No 29, Rome 1954, 167–72; ib. 3, No 3, Rome 1955, 67–74); Numéro spécial édite à l'occasion du VIIe Congrès de l'IRU, (Bgd-Dubrovnik 1960, 76–9); Progrès de la science et la technique du froid (Vol. II, 1093–8, 1099–1103), Pergamon Press, Oxford 1965; Atti del Congresso (Vol. I, 119–35), Accademia nazionale di Agricoltura, Bologna 1963; Atti del IX Congresso Nazionale del Freddo (Padova 1960, 95–108), del X Congresso (ib. 1961, 625–42), del XIII Congresso (ib. 1964, 163–82), del XV Congresso (1966); Il Freddo (No 6, Milano 1958, 19–23; XV, No 2, 1961, 27–31, 44; XVI, No 2, 1962, 65–70). – S. je tudi prevedel in izdal: Janko Kersnik – Odabrana dela: Agitator (Jsl pisci, knj. XIII, 29–112. Izd. Novo pokolenje, Bgd 1950) in spisal potopis Afriški kontrasti (PDk 1955). – Prim.: osebni podatki. Adč.

Adamič, France: Simončič, Jožko (1914–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi569016/#slovenski-biografski-leksikon (30. september 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine