Slovenski biografski leksikon

Sienčnik Luka, društv. delavec, r. 22. okt. 1904 v Mokrijah pri Dobrli vesi Luki in Katarini r. Lesjak, živi v Dobrli vesi. Obiskoval je tu osn. šolo 1911–7, gimn. v Clcu 1917–9, Kranju 1919–21, Clcu 1921–2, Lj. 1922–5 (mat. 1925). Po končanem študiju veterinarstva na Dunaju je tu prakticiral nekaj mesecev na kliniki, od 1930 in po 1933 odbiti prošnji za mesto okrajn. veterinarja v Dobrli vesi, tu služboval kot zasebni živinozdravnik. Po enem letu vojaške službe je bil 17. apr. 1942 kot »nevreden« odpuščen in konfiniran v Spittalu ob Dravi, sept. 1944 je odšel k partizanom.

S. je še kot partizan (psevd. Trnov) pisal članke, obravnavajoč kor. in kmetij. vprašanja. Objavil je (z Bogom Grafenauerjem) Slov. Koroška. Seznam krajev in političnoupravna razdelitev. Lj. 1945; članek Die slow. Minderheit in Kärnten u. d. österr. Minderheiten Schutzgesetz (Die österr. Nation 1966, jul.-avg.); strok. čl. (Koledar Slov. Kor. 1949, 93–6; 1950, 106–9) in potopis po Poljski (Der neue Mahnruf 1964, poleti). – Na Dunaju je bil tajnik Slov. krožka od ustanovitve do pomladi 1930, 1929–30 predsednik Kluba slov. kor. akademikov. V Dobrli vesi je do nacistične zasedbe sledil kaplanu Jožefu Wutteju kot vodja Slov. prosv. društva ter letno režiral po sedem iger. Brezplačno je predaval 1933–4 o živinoreji in živinozdravstvu na dekl. gospodinj. šoli v St. Ruprechtu pri Velikovcu nekako 1958–63 pa na fantovski kmetij. Šoli v Tinjah. Po drugi svet. vojni je bil podpredsednik Pokraj. OOF v Clcu; predsednik OO OF v Velikovcu; odborov za prekop 84 partizanov v St. Ruprechtu, odbora za tukajšnjo postavitev spomenika partizanom; predsedoval je Južnokor. gospodar. Zadrugi v Sinči vesi; bil podpredsednik (prvi) Zveze slov. zadrug v Clcu; Hraniln. in posojiln. v Dobrli vesi (tedaj dogradili novo posojiln. in poštno poslopje); Zveze kor. partizanov; Zveznega vodstva KZVerbanda (združenje avstr. borcev in žrtev fašizma). — L. 1958 je S. soustanovil društvo Enotnost, postal njen predsednik, izdajal glasilo Enotnost (hektograf.) maj 1958—jan. 1961 (16. št. zadnja). — Prim.: osebni podatki. *

Uredništvo: Sienčnik, Luka (1904–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi567378/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine