Slovenski biografski leksikon

Sič Franjo, trg. strok. pisatelj, r. 26. jan. 1893 v Šentvidu pri Lj. Albertu (gl. čl.), u. 19. avg. 1953 v Lj. V l. 1904–10 je obiskoval tu gimn. in realko, v Idriji realko, a izstopil iz 5. razr. ter jan. 1917 končal Trg. akad. v Pragi, do nov. pa bil vojak v Clcu in Lj. Tu je od 1918 do pol. 1919 prakticiral v trg. in bančnih podjetjih (Jelačin, I. C. Mayer, Jadranska banka); 17. dec. 1919 je opravil izpit v Pragi pred Češ. izpraš. komisijo za učiteljstvo na trg. šolah, sodeloval pri ustanovitvi (1920) Trg. akad. v Lj. ter bil od tedaj tu prof. (izpit v Bgdu 1922) do svoje upok. 1952. Hkrati je učil ali delal tudi na drugih strok. zavodih kot bilancist, organizator in revizor ter bil več let zapriseženi sodni izvedenec za knjigovodstvo in bilance. – S. je prvi spisal slov. knjigovodske učbenike: Splošno knjigovodstvo. 1921; Princip in teorija bančnega knjigovodstva. 1925; Trg. korespondenca (z A. Sičem). 1925; Trg. žepni leksikon in slov.-nemška trg. korespondenca, Knjigovodstvo, Trg. računstvo. 1927 (3 knjižice v skupnem ovoju); Knjigovodstvo za samouke in za šole. 1931; Trg. knjigovodstvo I., II. 1936; III., IV. 1937; Knjigovodstvo. 1943; Enotno knjigovodstvo (Popularna strok. knjižnica 1.) 1946; Dodatek k Enotnemu knjigovodstvu (Popularna strok. Knjižnica 2.) 1946. – Kot teoretik je zastopal mnenje, da v knjigovodstvu ne gre za štiri sisteme, marveč za aksiom t. j. doping: na njem temelje vsi drugi sistemi. Za oporo svoji saldni teoriji je uvedel knjiženje z barvami. – Sodeloval je v Narodno-gospodar. vestniku, Trg. tov., TL, Bančnem vestniku (1921–2), Trgovini; pisal sestavke za otroke (Zk do 1938) in članke v Fotoamaterju (1930–1, 1932–3). – Prim.: arhiv bivše Trg. akad. (MALj); šol. izv. lj. gimn. in realke, realke v Idriji; Spominski almanah 331–2, 201 (slika); J 1943, št. 20, 85; S 1943, št. 95; SN 1943, št. 20; LdP 1946, št. 65; Pu., LDk 1953, št. 194; Pu [= Urankar Pavle], PD 1953, št. 13–4; U., SPor 1953, št. 25 (s sliko), 197 (s sliko). D.P.

Potočnik, Drago: Sič, Franjo (1893–1953). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi567253/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine