Slovenski biografski leksikon

Sgerm Franjo, gozdar. strokovnjak, r. 10. nov. 1911 v Orlici na Pohorju kmetu Rudolfu, živi v Lj. Po osn. šoli (1918–23) v Ribnici na Pohorju in realki (1923–30; mat. 1930) v Mrbu je študiral gozdar. v Zgbu (diplomiral 1935). Ko je odslužil vojaški rok (1935–6) v Sarajevu, se je tu zaposlil 1936 na taksaciji gozdne direkcije kot član in potem kot šef sekcije. L. 1941 je opravil v Zgbu strok. izpit za samostojno vodstvo gozdarskih obratov, 1942 prevzel referat za pogozdovanje ter na terenu samem delal gozdnogospodarske načrte in vodil pogozdovanje. Postal je 1943 upravitelj gozd. uprave Podgrab v Bosni, po 1945 pa odšel v Sjo. Tu je bil 1945–6 okrajni gozdar pri OLO Mrb des. breg in Slov. Bistrica, 1946–8 pri OLO Mrb mesto in okolica ter inventariziral gozdove tega okoliša; hkrati je 1946 predaval gozdar. na Vinarski in sadj. šoli, 1946–9 še na niž. gozdar. šoli izmero lesa, 1947–9 pa na Kmetij. tehnikumu geodezijo in v Radvanju na dveh sekaških in oglarskih tečajih, v Mrbu 1948–9 mehanično predelavo lesa na lesnem odd. Delav. tehnikuma. Kot direktor je vodil Gozdarski tehnikum v Mrbu, 1949–52 pa v Lj., kamor se je preselil s to šolo. L. 1950 je postal referent za strok. dvig kadra pri Ministrstvu za gozdar., nato pri glavni upravi za gozdar., od 1951 je honorarno predaval dendrometrijo na fak. za agronomijo in gozdarstvo. Od 1951–2 je član republ. sveta za strok. šolstvo pri Ministrstvu za prosveto LRS ter docent za urejanje gozdov in dendrometrijo na lj. Biotehniški fak.; od 1957 predava še izmero lesa na lesnoindustrij. odseku TSŠ. — S. je s področja obeh ožjih strok pisal razprave, krajše prikaze (34 za Zeleni bilten) in referate za GozdV (1951, 221–6; 1952, 41, 42–3; 1953, 21, 304–16; 1955, 350–60). Kot ponatis iz GozdV je 1950 izšla v posebni knjižici razprava Podiranje drevja s sekiro in žago. Izdelal je tudi pozneje potrjene in uporabljene ureditvene elaborate za gozdnogospodarske enote: Otok, Šardinje, Dobrovščak, Stolenščak (vse 1958) in Stara cesta–Ljutomer (1961). Sodeluje še pri Šumarski enciklopediji. – Prim.: osebni podatki; ULj 186. *

Uredništvo: Sgerm, Franjo (1911–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi566515/#slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine