Slovenski biografski leksikon

Sever Ivo, književnik in založnik, r. 12. dec. 1898 v Lj., u. 30. sept. 1931 v Zgbu. Oče Jakob, doma iz Semiča, je bil kot upok. orožnik poštni poduradnik, mati Marija r. Jesenko iz Poljanske doline na Gorenj. Po zgodnji moževi smrti (1901) je mati preživljala 7 otrok; najmlajši Ivo je v Lj. končal 5 razr. osn. šole, obiskoval tedanjo II. drž. gimn. (1910–5), kot privatist opravil 6. razr. (1915–6), nato moral k vojakom. Po vojni 1918 ga je brat Maks, trgovec (gl. čl.), poslal v svojo podružnico v Zgb. Tu se je S. trgovsko osamosvojil; bolj ga je pa mikala knjigarna in založba (njegov stric Hinko S. je imel v Lj. znan antikvariat). Iz zanimanja za umetnost je S. poslušal na univ. predavanja Iz. Cankarja (SBL I, 72) ter potoval po Italiji, Franciji in Češki. Pospeševal je kulturno življenje zgb Slovencev in 1929 dal pobudo za ustanovitev Slov. prosvet. društva, ki je prirejalo koncerte, predstave in umet. razstave, predvsem Jakopičevo (SBL I, 370–2). — L. 1925 je S. osnoval založbo Naša gruda in objavil svojo dramo Prešeren, misterij slovenstva; 1928 esejistično brošuro O. Župančič; nato tragedijo v treh dejanjih Slavica. L. 1930 je začel izdajati z ženo Sonjo (gl. čl.) Samorodnost, ilustrirano revijo za življenje, umetnost in kritiko. — V vseh S-jevih delih se kaže idealizem »novoborstva«, premajhen čut za stvarnost, zlasti pa prevladuje piščeva tvegana domiselnost. Ob uporabi spominov Jakopiča, presoji kiparke K. Bulovčeve (SBL I, 65) in drugih umet. pojavov je prišlo do odklonitev in javnih pojasnil (prim. S 1930, št. 58, 62, 64, 69). — Prim.: SDL II, 117; A. Podbevšek, LZ 1926, 550–2; Onič, Mladina 1926–7, 116–8; Fr. Koblar, DS 1928, 158; A. Ocvirk, LZ 1928, 636–9; isti, J 1929, številka 18; T. Debeljak, S 1928, št. 37; Pogačnik Jože, M 1929, 310–1; Francè Vodnik, DS 1929, 219–20; J. Vidmar, LZ 1929, 57–8; Karla Bulovec, Samorodnost 1930, 18–27, 60, 116–20 (z reprodukcijami); B-o., J 1931, št, 234; Jutarnji list 1931, št. 7064, str. 16; Novosti (Zgb) 1931, št. 272; Mrak Ivan, Pravda 1934, št. 10819. Kr.

Koblar, France: Sever, Ivo (1898–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi564703/#slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine