Slovenski biografski leksikon

Serres Pierre Marcel Toussaint de, franc. geolog in naravoslovec, v Montpellieru r. 1782 (1783?) in u. 1862; od 1820 prof. za geologijo in prirodopis na montpellierski univ. L. 1809 je bil na Dunaju kot član štaba učenjakov pri franc. armadi, ki so: franc. administratorjem dobavljali zaželene statistične podatke. Ko se je ob ustanovitvi Ilirskih provinc v okt. 1809 Napoleon zanimal za njene slovan. prebivalce, je S. dobil potrebne, takratnemu stanju slavistike ustrezajoče zanesljive podatke od J. Kopitarja, ki je o tem izčrpno poročal Ž. Zoisu. — Med S-ovimi 44 spisi (v Parizu, Bibliothèque Nationale) sta 2 sad njegovega delovanja na Dunaju ter se delno nanašata na naše dežele: 1. Voyage en Autriche, ou Essai statistique et géographique sur cet Empire (Paris 1814, 4 deli), ki obravnava Avstrijo, kakršna je bila po odcepitvi Ilirskih provinc, zato so v njej zastopani le štaj. in kor. Slovenci; dodatek v 4. delu Des Esclavons et de leur langage pa je širše osnovan; 2. L' Autriche, ou moeurs, usages et costumes des habitans de cet empire (Paris 1821, 3 deli), pisan po vrnitvi Ilirskih provinc k Avstriji, obravnava vse naše dežele. — Uganka je, od kod je prišel v Grand Larousse encyclopédique 9 (1964), 773–4 (dobesedni prepis iz starejših izdaj Laroussea) podatek, da je bila S-u 1809 poverjena organizacija sodstva v Ilirskih provincah, kjer nikoli ni bil. — Prim.: Kidrič, Zgod. 473, 548, 723; isti, ZKor 1809–10, 108–15; Mal 71; J. M. Quérard, La France 9 (1838), 81–2; I. Prijatelj, Veda 1911, 130–6; J. Tavzes. Slov. preporod pod Francozi. Lj. 1929, 45. M.P.-S.

Pivec-Stelè, Melita: Serres, Pierre Marcel Toussaint de (1783–1862). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi563824/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine