Slovenski biografski leksikon

Seng(g)senschmid(t) (Segenschmidt, Sensschmid) Lovrenc, šolnik, govornik in dramatik, v Lj. r. 25. (ne 26.) jul. 1600 odvetniku Lovrencu in Heleni ter u. 1. septembra 1646. Ker je bil oče prvotno luteran, je S-a mati 1613 vpisala v jezuit. gimn.; s 16 leti je nadarjeni učenec vstopil v jezuit. red, se izobraževal na Dunaju, kjer je pridobil teol. doktorat. Kot sholastik je žel priznanje za pouk v niž. šolah, pozneje je slovel na dunaj. in graški univ. kot prof. filoz., sholastične in moralne teol. ter kanon. prava. V Lj. je najbrž prišel šele v zad. letu življenja in tu po trimestru u. za vročinsko boleznijo. Elogij (Annua lj. kolegija) opisuje njegove izredne moralne kvalitete, Sorbaithova zgod. dunaj. univ. pa hvali tudi njegove pisateljske sposobnosti. — Na Dunaju je S. 1630 (po Erbergu 1640) dal v natis: Oratio funebris in exsequiis … card. Melch. Cleselii (po Valvasorju: Khlesetii) in (po Hoffu) 1631 panegirik na novo izvoljenega škofa Antona; brez S-ove vednosti pa je nekdo v Gradcu izdal njegovo Oratio in Parasceve sancto »Graecii habita, quae ei ab amico clam surrepta et Graecii typis data est« (Stoeger). — V Lj. so baje 1646 igrali S-ovo igro (rkp.) Susannae iudicium (HA jo omenja kot Susannae tragoedia, a ne trdi, da je S-ova). — Prim.: šenklavška r. knjiga I, 216; Pokornov Ordinacij. zapisnik za S-ovega brata Janeza (rkp., ŠkALj); Annua Coll. Labac. (NUK, rkp. 5/53, 488); HA 225–8, (DAS, rkp. 180 r, osmrtnica); Hist. semin. Labac., fol. 154 (NUK, Ms 156); Erberg 131, 165, 273; Dimitz III, 469; Hoff III, 140; Pohlin 51; Stoeger 414 (popravi r. letnico); Thalnitscher, Ectypon 26; Valvasor VI, 353; Vrhovnikovi ekscerpti (NUK); V. Steska, IMK 1900, 165–6; A. Koblar, G 1915, 26; isti, Izobraž. knjižnica III, Kranj 1915, 44; Fr. Kidrič, ČJKZ 1926, 117. Lkn. + Mkč.

Lukman, F., Miklavčič, M.: Senggsenschmidt, Lovrenc (1600–1646). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi561882/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine