Slovenski biografski leksikon

Senekovič Ivan, upravnopolitični uradnik, Maistrov sodelavec, r. 10. dec. 1884 kmetu v Zimici v Slov. goricah, u. 29. septembra 1956 v Mrbu. Po trirazredni osn. šoli v Kóreni je končal gimn. v Mrbu (mat. 1905), nato pravo v Gradcu (prom. 1910). Od decembra 1909 do konca okt. 1918 je služboval pri polic. direkciji v Trstu. Ob prevratu 1918 je prišel v Mrb, kjer mu je general Maister (SBL II, 14–5) poveril mesto polic. komisarja. Na tem mestu, ki je v nemirni prelomni dobi bilo eno najodgovornejših, je z odločnimi ukrepi bistveno pripomogel, da se je uprava v Mrbu v kratkem času poslovenila. Krvavi spopad, do katerega je borba za Mrb dovedla 27. jan. 1919, je v tej borbi bil tragična, vendar odločilna peripetija. L. 1922 je bil S. premeščen v Celje, od tam kot okrajni načelnik v Sombor, pozneje v Novo Gradiško, 1933 zopet v Mrb kot načelnik obmejnega okraja Mrb levi breg, kjer se je zavzemal za izboljšanje gmotnih in prosvetnih prilik na meji (obnova vodovoda pri Duhu na Ostrem vrhu, ceste, šola v Gradišču). Ob spremembi polit. kurza v sept. 1935 je bil predčasno upok. Okupacijo je preživel deloma kot izseljenec v Mladenovcu, deloma v Logatcu. V jun. 1945 se je vrnil v Mrb, bil tu do konca leta pravni referent pri gradb. odd. okrož. odbora OF, potem — kot vnet lovec in ribič — do smrti tajnik Okraj. lovske zveze v Mrbu, obenem lovski predavatelj in član lovskih izpitnih komisij. Publicistično se ni udejstvoval, opisal pa je kot soudeleženec Sedemindvajseti januar 1919 v Mariboru (Kron 1936, 59–64, 110–4, s sliko). — Prim.: Penič L., Boj za Maribor in sev. štaj. mejo l. 1918–9 (neobj. dipl. naloga); Mrb delavec 1919, št. 26; S 1919, št. 23; Der blutige 27. Jänner 1919 in Maribor. Mrb 1927, 8, 23, 45, 51; J 1935, št. 232 (s sliko); MV 1935, št. 226; številni tendenčno pisani članki v nem. časopisju (npr. Marburger Zg 1942, št. 24–5); Senica B., VMb 1954, št. 21–2; L 1954–5, 450 (s sliko); 1956–7, 312 (s sliko). Gr.

Glazer, Janko: Senekovič, Ivan (1884–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi561638/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine