Slovenski biografski leksikon

Senekovič Bogomil, upravni jurist, v Lj. r. 11. nov. 1880 šolniku Andreju (gl. čl.) in u. 9. jan. 1924. Po osn. šoli v Nov. mestu in gimn. v Lj. (1890–8) je študiral pravo v Gradcu (do 1902, prom. 1904). Eno leto je bil preds. akad. društva Triglav in izdal z Jankom Polcem (SBL II, 432–3) Vseučiliški zbornik (1902), delo, ki utemeljuje slov. zahtevo po najvišjem učnem in znanstv. zavodu. Politično se je razvil v jsl nacionalista. Po opravljeni voj. službi, kjer si je nakopal jetiko, je bil od nov. 1903–6 pripravnik pri kranj. dež. vladi, 1906–7 koncipist pri okraj. glavarstvu v Lj. L. 1907 premeščen spet k dež. vladi, je bil okraj. komisar, od 1917–8 vlad. tajnik in delal v obrt. in občin. odd., pozneje v odd. za dež. kulturo. Postal je odličen poznavalec uprav. prava in se čezmerno preobremenjeval z delom. Med vojno so mu bili poverjeni posli dež. aprovizacije.

Po razpadu Avstro-Ogrske ga je dec. 1918 Nar. vlada SHS postavila za okraj. glavarja pri poverjeništvu za notr. upravo in mu naložila skrb za prehrano Sje. Po osnovanju ministrstva za to področje je od jun. 1919 načeloval odd. za prehrano. Z že prej pridobljenimi izkušnjami je bistveno pripomogel, da so bile prehrambne težave v Sji po 1. svet. vojni kmalu uspešno premagane in da so se že 1920 v tem pogledu razmere normalizirale. V zač. 1921 je bil S. dodeljen predsedstvu Dež. vlade za Sjo in i. l. imenovan za honorar. predavatelja za uprav. pravo na lj. univ. Dne 1. maja 1922 mu je bil za zasluge priznan naslov dvor. svetnika. Po razpustu lj. občin. sveta in razrešitvi župana dr. L. Periča (SBL II, 304) je bil S. 19. maja 1922 postavljen za vlad. komisarja pri lj. magistratu in opravljal to funkcijo do 14. marca 1923. Ta čas se je posebno zavzemal za modernizacijo mestne klavnice, za zidavo stavb pogrebnemu zavodu in za organizacijo poklic. gasilstva. Dne 12. dec. 1922 je bil izvoljen za red. prof. za uprav. pravo na lj. univ., toda imenovanja ni dočakal.

Objavil je Obrtno pravo in delavsko zavarovanje. 1920, 362 str. ter razprave, članke in judikate: Judikati uprav. sodišča, SP 1905–7; Pravica do obvezn. sprejema v domovin. zvezo po z 5. XII. 1896, Občin. upr. 1905–6, št. 1–7; Zbirka odločb k občin. volilnemu redu za Kranjsko, SP 1915, 1–16, 118–221; Kranjski lovski zakon in takozvane pridržane lovske pravice, ib., 50–3; Kolavdacija itd., ib., 91–4; Kdaj se mora ustanoviti nova javna ljudska šola?, ib., 235–42; Občin. volilni red, ib. 1916, 23–31; Pokojninsko zavarovanje nameščencev, ib. 1925 (tudi v pos. odtisu). — Prim.: Akad. tehn. društvo Triglav. 1906, 33; J 1924, št. 10; S in SN 1924, št. 9; SP 1924, 51; Kron 1935, 175 (s sliko); 1936, 70; Pol stoletja, 109–11. L. U.

Ude, Lojze: Senekovič, Bogomil (1880–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi561493/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine