Slovenski biografski leksikon

Sellenitsch Janez Jožef, lat. pisatelj in pesnik, r. 18. febr. 1658 v Lj. meščanu Janezu Juriju in Suzani r. Distl, u. 12. okt. (po Stoegerju 11. sept.) 1712 v Linzu. Po končani lat. šoli v Lj. je že 1672 stopil v jezuit. red, filoz. je študiral v Gradcu, teol. v Benetkah, dosegel 1688 filozof. in pozneje na Dunaju teol. doktorat. Poučeval je kot magister v Lj. 1678–81 gramatiko, sintakso in poetiko; tedaj je nanj vplival J. L. Schönleben (gl. čl.). V Lj. je imel 1685 novo mašo, 1688 je bil tu nem. pridigar. Vmes in pozneje do 1693 je v Gradcu in na Dunaju poučeval filoz. in teol. discipline, 1694–7 je bil rektor kolegija na Reki, nazadnje pa prefekt viš. šol v Linzu. — S. je anonimno izdal Septem Angliae Heroes e Soc. Jesu, carmine epico celebrati (1682); Artium vere liberalium neolaureata Hexas, publico Anglicanae carnificinae theatro defensa rite veritate carmine heroico ad coelestem, ut speramus, lauream promota (1682); Fortuna Austriaca coelo artifice fabricata (1687); Organum Aristotelis, seu Harmonia actionum humanarum super vitae contemptu Innacentii XI. P. M. (1692); Vindiciae honoris philosophici calamo satyrico paratae (1693); Otto Augustus ludis nuptialibus Augusto Rom. et Hung. Regi Josepho I. sponso et Amaliae Hannoverianae sponsae consecratus (s. a.); Oratio funebris Leopoldo… card. Kollonicz … dicta (1707). Prvih pet spisov je izšlo v Gradcu, zadnja dva na Dunaju. — Prim.: šenklavške krst. knj. IX, 188; HA, rkp. 180 r, 433, 441, 446; Diarium lj. kolegija, rkp. I/33 r, fol. 88, 270, 277, 284 b, 290, 293, 293 b, 294, 298, 300 b; I/34 r, fol. 335, 368, 414 b–20, 513–4 b, 594 b; I/35 r, fol. 144 b (oboje v DAS); HA, rkp. 5/53, 492 (S. dijak, smrt; NUK); Erberg 166, 301; Stoeger 325–6; Thalnitscher, Ectypon 123; Peinlich, Jber. d. k. k. OGymn. zu Graz 1869, 86, 87, 88; isti, Jber. d. k. k. I. Staatsgymn. in Graz 1870, 117–8; Steska, IMK 1900, 108. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Sellenitsch, Janez Jožef (1658–1712). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi560215/#slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine