Slovenski biografski leksikon

Seliškar Anton, književnik in zadružni delavec, brat Albina (gl. čl.), r. 16. dec. 1897 v Travniku pri Loškem potoku, u. 28. junija 1964 na Vrhniki. Dovršil je 5 razr. osn. šole, 3 razr. mešč. šole v Postojni (1908–11) in dvorazr. trg. šolo (1911–3) v Lj. Bil je 1914 hranil. uradnik na Vrhniki, 1915–8 vojak, nato bančni uradnik v Mrbu in Slovenj Gradcu, 1941 pregnan v Srbijo, služboval v Bgdu, od 1945 v Lj., tu 1948 končal ekon. tehnikum in 1952 dipl. na ekon. fak. Od 1945 do upok. 1960 je sodeloval v organiz. les. zadružništva, predaval, opravljal odgovorne službe v les. gospodarstvu, delal v Inštitutu za gozdar. ter bil član številnih strok. in izpraš. komisij. — S tega področja je objavil brošuro Les (Zadr. knjiž. št. 7, 1949) in članke v GospV (1957, št. 6, 13; 1960, št. 73, 80), GozdV (1947, 132–3; 1955, 29–34, 174–7; 1959, 135–8, 308), KmKol (1960, 80–2; 1961, 70–4), Les (1959, 89–91), Lesna industrija (1955, št. 6–7; 1956, št. 9–10; 1958, št. 11–2), Naša vas (1952, 28–9, 64; 1953, 271, 345; 1954, 179, 274–5; 1955, 399–400; 1956, 204, 345–6, 486–7, 557–8; 1957, 183–5), Poročila Litostroja (1959, št. 6 s Stadlerjem Iv.), Slov. gozdar (1959, 117–8; 1961, 50–2).

Nagnjenje do lit. dela izpričujeta dve pesniški zbirki, ki jih je izdal v samozaložbi: Oproščenje. Mrb 1923 (ocena M. Jarc, LZ 1924, 382–3) ter Čudak in solnčna ura. Mrb 1929 (ocena: F. A., LZ 1929, 574–5). Iz časa pregnanstva v Srbijo so Pesme mrtvog partizana (v srb.) zbirka novel iz slov. Kor., 101 sonet z 2 sonetnima vencema. Kratek roman Boris Grč je dobil 1939 priznanje Umetniš. kluba v Mrbu; nekaj krajših dram. del je bilo uprizorjenih, drama Črnovojnik Pankracij, 1940 priporočena za uprizoritev v Mrbu, se je ob okupaciji izgubila; 1955 je S. napisal novo dramo Prelom. Na več odrih sta bili upriz. šaljivka Visoka čebelarska šola in otroška igra Tinček Potepinček; v PV je (1935, 1937–41, 1944, 1962) objavil članke in drobne impresije. — Napisal je tudi več skladb za gosli, zbor in solo; 1946 je bila (od Min. za prosveto in kult.) nagrajena pesem Mati, kompozicija za dvoglasni žen. zbor. Večina glasb. kakor tudi lit. dela je v rkpu. Triglav-film je odkupil S-jev scenarij Rast gozdov v LRS. — Psevd. in značke: AS, A. S., Antse, Ant. Se., S, Samo Macesnik. — Prim.: župnij. urad Loški potok. — Slika: v arhivu SBL (SAZU). Kr.

Koblar, France: Seliškar, Anton (1897–1964). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi559446/#slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine