Slovenski biografski leksikon

Seliškar Albin, fiziolog, r. 5. jun. 1896 na Vranskem občin. tajniku Karlu in Hedviki r. Cizelj, živi v Lj. Po gimn. v Celju (1906–7) in Lj. (mat. 1914) je študiral kemijo in biologijo na Dunaju (prom. jul. 1923), kjer je delal tudi na Biolog. Versuchsanstalt AZ in z zoofiziologom I. Regenom (SBL III, 66–8), od sept. 1923 pa v Lj. kot asistent na fiziol. inšt. medic. fak. Jeseni 1924–5 je s štipendijo Rockfeller Foundation nadaljeval študij eksperiment. fiziologije v Cambridgu in na farmakol. inšt. univerze v Londonu. L. 1927 je postal v Lj. na medic. fak. docent za fiziologijo, hkrati predaval na filoz. fak. občo in primerjalno fiziol. živali, 1928 z zoologom R. Kenkom (SBL I, 443) ustanovil jamski laboratorij v Podpeški jami, predaval od 1930 tudi ekologijo živali; od 1939 je bil izr., od 1945 red. prof. ter predstojnik fiziol. in fiziol.-kem. inštituta, od 1950 še speleobiol. laboratorija v Postojnski jami. — S. se je udeležil fiziol. kongresov v Moskvi in Leningradu (1935), Zürichu (1938), Oxfordu (1947) in Kobenhavnu (1950). Objavil je doma: Meteorološka in hidrološka opazovanja v Podpeški jami 1928–31 (z R. Kenkom, PR 1931, 5–24); s svojega ožjega področja pa dve razpravi s H. Pehanijem (ZPD 1941, 119–24; 124–8), dve z A. O. Župančičem (ib., 128–30; Acta med. Jugosl. 1947, 30–2); biografije: Iv. Petrovič Pavlov (ZdrV 1936, 234–9; Proteus 1946, 45–6); Jan. Ev. Purkyně o nalogah zdravstva (Evgenika, pril. ZdrV 1937, 65–7); Iv. Regen (Proteus 1947–8, 145–50); dr. Alfred Šerko (ib. 1948–9, 33–5); poljudnoznanstv. članke 1914–8 (Carn., PČZ, Sn, L). — Na tujem: Zool. Anz. 1923, 253–68; Vhdl. d. Internat. Vereinigung f. theor. u. gewandte Limnologie 7, 1935, 263–94 (s H. Pehanijem): Journal of Physiology 1925, 264–8 (s H. Wastlom), 428–42 (z I. Maćelom); 1926, 172–84, 294–5; nekaj poglavij v knjigi A. J. Clark, Comparative Physiology of the Heart, Cambridge, University Press, London 1927; XVIII. International Physiological Congress, Copenhagen 1950, 444–5; The present scene: Jugoslavia, v knjigi Ilza Veith, Perspectives in Physiology, Washington 1954, 168–71. — Prim.: ULj 341–2. Lar.

Logar, Ivan: Seliškar, Albin (1896–1973). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi559321/#slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine