Slovenski biografski leksikon

Selan Ivan, kartograf in izdelovalec reliefov, r. 18. nov. 1902 kmetom v Savljah pri Lj., živi v Suhadolah pri Komendi, kjer je po zgodnji materini smrti nasledil njen dom. Dasi vprežen v kmečko delo, se je S. po končani osn. in nadaljevalni šoli zanimal za risanje in zemljepis; iznajdljivo je tudi izboljševal kmetijske in druge naprave. Leta 1929–30 se je v takrat. Voj. geogr. inštitutu v Bgdu pobliže seznanil z metodami kartograf. dela in od 1930 na tem področju intenzivno delal. Med NOB je oskrboval partizan. edinice in kurirje z zemljevidi, bil zato dvakrat zaprt v Begunjah, nato do konca vojne interniran v Salzburgu. — Prva dva zemljevida v velikih merilih: Občina Komenda 1:12500 in Okraj Kamnik 1:50000 je izdelal za osn. šolo v Komendi; sledilo je 125 podobnih za druge šole; lokalni zemljevidi in načrti (največ v merilih 1:10000 in 1:15000) za občin., mest., župne in druge urade, turist. in planin. društva. — V tisku so izšli: 1. Dom jsl obrtnikov Govejek—Gonte z okolico, 1:37500 (1937); 2. Geološki pregled Zah. Sje; 1:240000 (PV 1939), slov. ponat. F. Kossmatovega in F. Tellerjevega zemljevida iz 1913; 3. manjši turist., zgod., gospodar. zemljevidi (do 1941); 4. Jugoslavija 1:1500000 (DZS, Lj. 1947; v priredbi V. Bohinca in F. Planine), ročni, po vojni skrajno potrebni zemljevid v več nakladah z nad 100000 izvodi za vse šole Jsle; 5. Jugoslavija 1:500000 (Učila, Zgb 1952, v lat. in ciril., 196513), stenski zemljevid; 6. FLRJ 1:1 500000 (1959, pril. k F. Planina, Naša domovina Jsla), na osnovi št. 5 (v vseh jsl narodnih jezikih); 7. Slovenija in sosednje pokrajine 1:300000 (v priredbi V. Bohinca in F. Planine, izd. Komite za turizem in gostinstvo LRS, Lj. 1952), turistič. zemljevid, verjetno najpomembnejše S-ovo delo, zelo priznano doma in v tujini (nova izd. 1:400000, DZS, Lj. 1966); 8. Slovenija. 1:150000 (DZS, Lj. 1955), stenski zemljevid; 9. Slovenija. Pregledna karta gozdov in lesnoindustrij. obratov 1:150000 (izd. Uprava za gozdar. LRS, Lj. 1956); 10. Slovenija z Istro in Hrv. Primorjem 1:300000 (izd. Avtomoto zveza Sje, Lj. 1959, 1967ɶ), turistična avtokarta; 11. SR Slovenija 1:500000, šol. zemljevid, (DZS, Lj. 1964); št. 8–11 slone na št. 7, prireditelja sta povsod ista; 12. SFRJ 1:1 500000 (DZS, Lj. 1965), na osnovi št. 4, prireditelja ista.

Za interno rabo Uprave za gozdar. SRS je S. od 1956 narisal: Gozd. in ostalo cestno omrežje LRS; Administrativna razdelitev LRS z gozdnogospodar. območji, oboje 1:300000. — Za gozd. gospodarstva več nadrobnih gozdnogospodarskih zemljevidov 1:10000 na osnovi katastr. map, revirje: Gomanjce, Idrija I, Javornik in Debeli kamen, Jurjeva dolina, Leskova dolina, Mašun, Nadrt, Okroglina, Planina, Podkraj, Predmeja, Škocjan, Trnovski gozd, Zagora. — Za Sja-vino: Vinorodna področja Sje 1:500000 (Lj. 1958). — Za Fak. za agronomija, gozdarstvo in veterino v Lj. vrsto vinograd. zemljevidov na osnovi katastrskih map (od 1954; po prireditvah M. Veseliča, S. Šikovčeve, Fr. Novaka, F. Stanjka, I. Zupaniča): Gornje Slov. gorice s Kozjakom, mrb okoliš 1:50000; Gornjeradgan. gorice 1:25000; Haloze 1:25000; Obronki Pohorja, mrb okoliš 1:50000.

S. je uspel tudi z reliefnimi zemljevidi: Kranj in okolica (TD Kranj 1938); Slovenija in sosednje pokrajine (Turist. zveza Sje, Lj. 1954); Kranj z Gorenj. in Kor. (TD Kranj 1954); Julij. Alpe, Bled, Bohinj in Kranjska gora (Gostin. zbornica Radovljica 1954). — Odlična sta mest. reliefa Kamnik 1:1500 (1931) in Kranj 1:1250 (1933); večje področje je ponazarjal relief Komne z okolico 1:25000 (1935; zgorel med NOB); Kranjska gora—Vršič z okolico 1:25000 (1936). — Izdelal je tudi modele raznih tovarn in narisal nekaj panoram. S-ova dela odlikuje precizna risba, skladnost barv in lepa pisava krajevnih imen, v kateri je razvil malone svojstven slog. — Prim.: Tov 1949, 698, 707 (s slikami); V. Bohinec, PDk 1952, št. 146 in SPor 1952, št. 141; T. O(rel), PV 1953, 141–2; M. Milanović, Politika, Bgd 1953, št. 14461 (s sliko); TT 1954, št. 41 (s karikaturo); V. Bohinec, TurV 1955, 18–9; N. Lapajne, Delo 1964, št. 217 (s sliko). Boh.

Bohinec, Valter: Selan, Ivan (1902–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi559035/#slovenski-biografski-leksikon (1. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine