Slovenski biografski leksikon

Selak Josip, gospodarstvenik in pisatelj, r. posestniku in trgovcu 28. avg. 1868 v Rečici ob Savinji, u. 9. nov. 1950 v Zgbu. S. je obiskoval gimn. v Zgbu, stopil v službo na posestvo grofov Jankovićev v Daruvaru, okr. 1894 pa na veleposestvo (okr. 20 000 ha) bratov Turkovićev v Kutjevu in ga kot ravnatelj vzorno vodil. Med 1. svet. vojno je postal direktor gozd. odd. Hrv. eskomptne banke, pred 2. svet. vojno stopil v p. — Pisal je 1903–37 o ljud. življenju in gospodarstvu ter nekaj nekrologov v množico hrv. in nem. listov (Bankarstvo, Finansije, Gospodar, Hrv. Misli, Hrv. Lloyd, AgZg, Zagreber Tb., Südslawischer Holzwirt etc.). Kot leposlovec je 1900–18 objavil drame (nekatere uprizorjene v radiu) in mladinski roman Gojko (1936) ter nekaj kritičnih člankov. — Prim.: podatki prof. A. Lisca, Zgb; Bibliograf. zavod v Zgbu (celotni spisek S-ovih del). Ožn.

Orožen, Janko: Selak, Josip (1868–1950). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi558923/#slovenski-biografski-leksikon (5. avgust 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine