Slovenski biografski leksikon

Sekovanič Franc (p. Krizostom), pesnik, r. 14. nov. 1895 na Bledu trgovcu in gostilničarju Ferdinandu ter Mariji Vovk, živi v Radovljici. Po osn. šoli na Bledu je S. obiskoval franč. samost. gimn. v Nov. mestu in Kamniku (mat. 1920), potem študiral bogosl. (1918–22; ord. 1921) v Lj., 6 sem. filoz. pa v Antonianumu v Rimu. Služboval je v Nov. mestu (1922–5), nato v Lj. kot franč. kaplan in župnik. L. 1928–9 je bil prof. filoz. na franč. bogosl. v Lj., od 1945 župnikuje v Radovljici in Lescah, od 1953 je sekulariziran. — S. je urejeval mladinske nabožne liste Lučka z neba (1931–5), Luč (1935–8), Lučka (1939–41); pod imenom P. Krizostom je pisal pesmi, črtice, povesti, igrice ter verskovzgojne sestavke, jih objavljal v V (1918–26), Orliču, Mladosti (1925–7), AM (1926–8), Ognju, Vigredi (1926–8), S (božična priloga 1926, 1927), Glasnik S. J., CFr (1929 44), Rast (1945), Družina (1955). V ameriški AM je 1927–8 izšel roman Most nad prepadom. Pod naslovom Otroške igrice je 1931–9 izdal 8 knjižic odrskih prizorov s pesmicami, v posebni zbirki pa pesmi Božji smehljaji. Lj. 1943; z risbami opremila Sonja Vončina. Pesmi so po večini vzgojnopoučne in religiozno čustvene; v motiviki se opirajo na praznike cerkv. leta in cerkv. duhovno življenje, v obliki pa na ljud. pesem in moderne zglede ter uporabljajo tudi po ekspresionizmu povzeti prosti verz. — Prim.: SDL II, 117; S 1943, št. 293; 1944, št. 18; CFr 1944, št. 3–4; DT 1944, št. 9; Glasnik S. J. 1944, št. 3; J 1944, št. 17; td. (Tine Debeljak), S 1944, št. 18. Kr.

Koblar, France: Sekovanič, Franc (1895–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi558556/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine