Slovenski biografski leksikon

Sedlar Saša, arhitekt, r. 17. jun. 1913 davč. referentu Avgustu v Krškem, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo in gimn. (mat. 1932) v Mrbu, študiral arhitekturo (prof. Vurnik) na univ. v Lj. (dipl. 1937) in se 1938–9 izpopolnjeval v mojstrski šoli P. Behrensa v Berlinu ter tu absolviral tečaj za urbanizem na tehn. vis. šoli. L. 1939–43 je bil asistent za urbanizem na odd. za arhitekturo v Lj., po italij. kapitulaciji odšel v NOV, kjer je opravljal razne funkcije. Po 1945 je vodil v Bgdu urban. odsek zvez. ministr. za gradnje, 1946–9 Jugoprojekt (zvez. projektivni zavod), 1949–50 zvez. urban. zavod do njegove ukinitve, potem bil vodilni projektant na Urban. zavodu Srbije, od 1953 pa pri Projektiv. ateljeju v Lj. Udeležil se je XXII. (1954, Edinburg) in XXIII. (1956, Dunaj) kongresa Mednarod. federacije za urbanizem in stanovanj. vprašanja, 1957 je bil z Zvezo jsl arhitektov v SZ. L. 1959 je s štipendijo Kidričevega sklada študiral 4 mesece v Angliji in Franciji ter postal izr. prof. na geod.-komunal. odd. Fak. za arhit., gradbeništvo in geodezijo v Lj. — S. je sodeloval pri ustanovitvi Društva arhitektov Srbije, 1955–8 je predsedoval Društvu arh. Sje, bil od 1959 podpredsed. Urbanist. društva Sje, član strok. sveta za urbanizem LRS.

Napisal je vrsto strokovnih sestavkov (Tehnika 1946, 1947; Arhitekt 1953–8, GospV 1956; NSd 1956; LdP 1957; NRazgl 1957, 1959; Precious Experiences. Town and Country Planning, London VI, (1959, 244–7), med njimi biografijo prof. Vurnika (SPor 1954, št. 128) ter izvršil mdr.: 1951: regionalno analizo Črnogorskega Primorja; urbanist. načrt naselja rudnika Majdanpek; 1952: generalni urbanist. načrt Knjaževca; 1952–3: idejni urbanist. načrt Kumanova in zazidalni načrt v Bitolju; 1953–9: generalne in detajlne urbanist. načrte Črnomlja, Metlike in Cerknice; 1957: urbanist. zasnove Zbiljskega jezera. Z arh. Gvardijančičem pa 1955–7: urbanist. program Lj. — vodstvo analitične skupine, koordinacija in redakcija. — Prim.: Objave univ. v Lj. 1959, št. 18, 191–5. Mšč.

Mušič, Marjan: Sedlar, Saša (1913–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi555949/#slovenski-biografski-leksikon (31. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine