Slovenski biografski leksikon

Schütz (Schütsch, Schytz, Shiz) Janez Karel, slikar in bakrorezec, r. 2. nov. 1745 v Lj. slikarju Jožefu, u. 14. marca 1800 na Dunaju. Oče se je verjetno priselil v Lj., morda celo delal tu v delavnici slikarja Fr. Jelovška (SBL I, 362–3) ter se por. 1743 z le-tega hčerjo. S-u sta bila botra Jan. Kracher in Marija Ana, žena slikarja Metzingerja (SBL II, 109–10). Temeljne nauke je dobil pri očetu, 3. jan. 1764 bil sprejet na dunaj. akad. ter tu obiskoval vse odd.: ris., zgod. kompozicijo, krajinarstvo, rezanje v baker in stavbarstvo (prof. Ferd. HohenbergHetzendorf, 1732–90). L. 1779 je bil S. »arhitekt, član c. kr. akad.« (podpis).

S. je risal in slikal (zlasti z akvarel. barvami) svetopis. in zgod. prizore, alegorije in portrete. Zelo dobro je obvladal tehniko bakroreza in jedkanice ter izdeloval virtuozno narisane žanrske in vojne prizore, podobice za almanahe, modne osnutke za časopise. Ta drobna dela kažejo fin okus ter čut za dekorativno komponiranje in ornamentiko. Najbolj pa se je zanimal za risanje stavbinskih kompozicij in izdelal: 6 listov arhitektonskih pogledov s pridejanimi merili; 4 bakroreze, razvaline gradov (posvetil Hohenbergu). Narisal in v baker vrezal je Zbirko 36 pogledov iz prestolnega mesta Dunaja. 1779–98. Zal. Artaria & Comp., ki je prevzela avtor. pravice, nazadnje odkupila tudi plošče. Več izdaj. Listi so izhajali posamič, predstavljali razne dunaj. trge in ulice, dvorce in cele mestne vedute. Avtorji: najprej S. in krajinar Joh. Ziegler, pozneje, a poredkoma Lovro Janša (SBL I, 381–2), Peter Schaffer, nazadnje S. sam; dodal je vedute, da jih je bilo 58. Brusil in predeloval je plošče: izmenjaval štafažo, popravljal obleke po modi, vrisaval novozidana poslopja. Listi so različno ohranjeni: nekateri do osemkrat predelani, izpopolnjeni (gl. Kidrič, PA 47, Dunaj ok. 1800; 289). — S. je vrezal v baker in koloriral lastne risbe, dela drugih avtorjev (tudi L. Janše). Največ njegovih listov hranijo grafične zbirke: Albertina, AUU, Nac. biblioteka (vse na Dunaju). — Prim.: Steska 143–5; Singer-Müller, Allg. Künstlerlexikon IV, 231; Thieme-Becker XXX, 317; Wurzbach XXXII, 131–3 (popravi r. datum); Ignaz Schwarz, Wiener Strassenbilder im Zeitalter des Rokoko. 1914; Jos. Mantuani, Carn. 1915, 140–5; K. Reinöhl, Wien Anno 1786. 1947. Dbd.

Dobida, Karel: Schütz, Janez Karel (1745–1800). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi551698/#slovenski-biografski-leksikon (15. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine