Slovenski biografski leksikon

Schumy (Šumi) Vincenc, kmetijski in zadružni strokovnjak, r. 28. jul. 1878 v Čačah (Saak bei Arnoldstein) pri Podkloštru, Zilj. dolina, u. 13. dec. 1962 na Dunaju, pok. v Clcu. Študiral je kmetijstvo tudi na Polytechnikumu v Zürichu in na Visoki šoli za kmet. na Dunaju. Nato je bil potovalni učitelj za slov. ozemlje v kor. dež. svetu in med ustanovitelji slov. mlekarske zadruge v št. Jakobu; v tej dobi se je še podpisoval Šumi. L. 1904–11 je kot vodja zimske kmetij. šole v Velikovcu deloval tudi politično, spočetka le kot »deutschfreundlicher Slowene«. Ker je 1911 v slov. okraju kandidiral v Nem. ljud. stranki (Deut. Volkspartei) je postal dež. živinorejski inšpektor (Landestierschutzinsp.) in je v stranki zastopal predvsem velike in sred. kmete ter stanovsko organizacijo Bauernbund. Po razpadu Avstro-Ogrske je bil član kor. dež. vlade, 1919–23 preds. Kmet. zbornice za Kor. in zastopal Kor, v nemško-avstr. mirovni delegaciji v Parizu. V pripravah za plebiscit je prevzel do 1923 predsedstvo nemško-avstr. organizacije Heimatdienst, po plebiscitu pa samostojno polit. organiziral kmete v stranki, imenovani od 1921 Landbund, na Kor. poleg soc. dem. najmočnejša polit. stranka v prvem desetletju avstr. republike. L. 1923–7 je bil S. kor. dež. glavar nem. mešč. koalicije in je tedaj izdal načelno odločbo (št. 6693 z dne 13. maja 1924), da »dež. vlada ni niti dolžna niti upravičena sprejeti ali obravnavati slov. vloge«. L. 1929 je bil podkancler v kabinetu Streeruwitz, 1930 notranji min. v kabinetu Schober in 1933 v prvi Dollfussovi vladi, 1945 drž. sekretar pod kanclerjem Figlom in 1946 generalni zastopnik (Generalanwalt) avstr. kmetij, zadružništva, potem še preds. ali član v številnih avstr. in mednar. kmetij. gospodar. organizacijah. — S. je pisal članke, brošure in knjige kmetij., gospodar. in polit. vsebine; za slov. zgod. je zanimiva knjiga ob 30-letnici kor. plebiscita: Kampf um Kärntens Einheit u. Freiheit. Wien 1950, 382 str. — Prim.: Aus dem Wilajet Kärnten. Clc 1913, 35, 83–7; Kor. Slovenec 1924, št. 39; F. Winkler, Die Diktatur in Oesterr. Zürich-Leipzig 1935, 55; M. Wutte, Kärntens Freiheitskampf. Weimar 1943; A. Kasamas, Oesterr. Chronik. Wien 1949; Oesterreicher d. Gegenwart. Wien 1951, 278–9; Wer ist wer in Oesterr. Wien 1953, 211; OSN, Dodatek V/2; podatki dr. J. Felaher. L. U.

Ude, Lojze: Schumy, Vincenc (1878–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi551199/#slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine