Slovenski biografski leksikon

Schmidt Vladimir, pedagog, r. 26. novembra 1910 v Preboldu (Savinj. dolina) učitelju Albinu in Franji r. Petrak, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1916–22 v Preboldu, 1922–31 pa mešč. šolo v Celju in učiteljišče v Mrbu. Nato se je vpisal na filoz. fak. (biolog., filoz. s psihol. in pedag.) v Lj., dipl. 1935, prom. 1936. Vmes se je 1935–8 izpopolnjeval v psihotehn. inštitutih (Praga, Brno, Bratislava, Berlin, Zürich). Vodil je v Lj. 1938–43 Banov. poklicno svetovalnico, 1943–5 bil v NOB, 1945–7 referent za pedag. tisk pri ministr. za prosveto v Lj., 1947–54 prof. Viš. pedag. šole, od 1954 izr. prof. na filoz. fak., od 1962 red., 1962–3 in 1963–4 njen dekan.

S. raziskuje ideološke pedag. probleme, zgod. šolstva in pedagogike na Slov. ter metodologijo pedag. raziskovanja. — Objavil je: Predstavljivost kot činitelj konstruktivne zmožnosti. Celje 1937, 94 str. (disert.); Pedagogika I.-IV., skripta za Viš. pedag. šolo, DZS 1948–50, 418 str.; Pedag. delo protestantov na Slov. v 16. stol. Pedag. tisk 6, Lj. 1951, 224 str.; Kako danas da razvijamo pedag. nauku. Bgd 1958, 133 str.; Razvoj Rousseaujevih pedag. idej, uvod v slov. prevod Rousseau, Emile, Pedag. knjižn. 11–2, Lj. 1959, 28 str.; Uvod v pedag. metodologijo. Lj. 1960, 87 str.; Slovenščina v naših osn. šolah v prvi pol. 19. stol. Lj., Filoz. fak. 1962, 131 str.; Zgod. šolstva in pedagogike na Slovenskem. Lj. I, 1960; II, 1964. — Strok. članke pa v: Kron (1940), P (1945–6, 1947), NSd (1954), Pedag. tisk 2, Lj. 1950, PZ (1936, 1938), Roditeljski list (1938), Savez pedag. društava FLRJ, Bgd (1954), Savremena škola (1946, 1952), SodP (1952, 1953, 1956), Zbornik filoz. fak., Lj. (1960), Zdravje (1940). — S področja pedag. metodologije tudi v Pedag. stvarnosti (Novi Sad) in Prosv. delu (Skopje).

Bil je večletni predsed. Zveze pedag. druš. LRS, član uredništva SodP, uredn. odbora za novi učbenik Pedagogija in zvezne revije Pedagogija, član predsedstva Saveza pedag. društava SFRJ, Prosvet. sveta, upravn. odbora Zavoda za proučevanje varnosti pri delu, upravnih odborov raznih republ. pedag. ustanov in zunanji član komisije za proučevanje šolstva pri Svetu za kulturo in prosveto LRS. — Prim.: Pirc, Bibl. 127; ULj 86; S 1940, št. 25; SodP 1960, 219–21 (s sliko); osebni podatki. *

Uredništvo: Schmidt, Vladimir (1910–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi545457/#slovenski-biografski-leksikon (25. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine