Slovenski biografski leksikon

Schmidt (Šmid) Fran, igralec, r. 6. febr. 1849 v Lj. Francu in Apoloniji r. Eržen, u. 26. febr. 1893 za jetiko v Žireh. Oče, nem. rodu, je imel gostilno oz. kavarno (Za zidom, pozneje v Špitalski ul.), kjer so se shajali tedanji nar. možje, mati je bila Slovenka. S. je v Lj. obiskoval 1861–6 štiri razr. gimn. (od 1862 sošolec Janka Kersnika), 1866–8 pa učiteljišče in postal zasebni učitelj. Kot igralec in pevec je 1869–78 nastopal v junaških in ljubezenskih vlogah (Tulpenheim v Linhartovi Županovi Micki; Karl Moor v Schillerjevih Razbojnikih) v Dram. društvu. Poučeval je tudi na lj. dram. šoli. Ko se je 1878 skrčila podpora in je društvo prenehalo s predstavami, je odšel v učitelj. poklic in 1887 dosegel stalno namestitev. Vabila, da bi pristopil k nem. gled., ni sprejel. Prevedel je več iger iz nem. in franc. — Prim: katalogi lj. viš. gimn. 1861–6 (MALj); katalogi učiteljišča (Slov. šol. muzej v Lj.); SDL II, 115–6 (popravi smrt. datum); Trstenjak 72, 100, 157; Vrhovnik, Gostilne 18; Pavliha 1870, 4, 8, 16, 24; N 1876, 404; S 1893, št. 48; SN 1893, št. 49; J 1926, št. 43. Kr.

Koblar, France: Schmidt, Fran (1849–1893). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi544947/#slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine