Slovenski biografski leksikon

Schloissnigg Janez Nep., baron, državnik, r. 24. febr. 1809 neznano kje, u. 3. nov. 1885 v Salzburgu. Po končanih študijah je bil 1835–7 okrožni komisar v Celovcu, nato 1838–40 tajnik in 1841–6 svetnik pri ilir. dež. guberniju v Lj., 1847 je prišel h guberniju v Celovec, kjer je 8. dec. 1849 postal namestnik, kasneje tajni svetnik in predsednik komisije za zemljiško odvezo. 17. okt. 1862 je bil imenovan za šefa dež. vlade za Kranjsko z naslovom in značajem namestnika, kjer je ostal do 12. nov. 1865, ko je bil po padcu Belcredijeve vlade na pritisk Nemcev upokojen.

S. je bil »znan in priljubljen radi svojega v istini poštenega, Slovencem prijaznega mišljenja in bil je mož, kateremu je narodna ravnopravnost bila več nego gola fraza« (Apih). Že 1849 je Cigale pisal Muršcu: »S. zna dobro slovensko, star naročnik N je in je sam na naše uredništvo opombe poslal zastran slabo poslovenjenega občinskega reda.« Kot dež. šef je ustregel prošnji SM in razposlal vabila k pristopu v društvo svojim okrajnim uradom, udeležil se je tudi Vodnikove besede, ki jo je 1866 priredila lj. Čitalnica.

Po smrti M. Ambroža (SBL I, 8) je bil S. kot kandidat Nar. stranke izvoljen 28. jun. 1864 za dež. poslanca notranjskih mest in trgov, vnovič pa 30. jan. 1867. Na sejah dež. zbora, sklicanega za 23. nov. 1865, je S. govoril proti centralistični adresi, ki jo je predložil grof A. Auersperg in s katero so Nemci skušali ugovarjati septemb. manifestu. Kot načelnik finanč. odseka se je zavzel za olajšanje davčnih bremen lj. mestu in si prizadeval za gradnjo gorenjske železnice. Zlasti veliko odobravanje je zbudil njegov govor v debati o učnem jeziku v osnov. in sred. šolah 12. febr. 1866, ko je kot načelnik zadevnega odseka zagovarjal uporabo materinščine v osnovni šoli, češ da se more ljudstvo izomikati le v domačem jeziku. Bil je tudi načelnik odseka za obravnavo vlad. predloga o volitvi poslancev v drž. zbor. Ker je odsek predložil dež. zboru adreso na cesarja, v kateri so bili izraženi pomisleki glede volitev, je bil dež. zbor s 1. marcem 1867 nenadoma razpuščen. S. se je nato umaknil iz javnega življenja.—Prim.: Apih 291; N 1865, 377; Mal 1042–3; Prijatelj, KPZS IV, 86, 117; Vošnjak II, 53; Wurzbach XXX, 138 (letnici upokojitve in smrti napačni); Vhdl. d. krain. Landtages 1865–7; Ilešič, ZMS 1905, 98; Andrejka, GMS 1943, 105, 110. Slika: Mal 763. S. K.

Kranjec, Silvo: Schloissnigg, Janez Nepomuk, baron (1809–1885). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi543365/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine