Slovenski biografski leksikon

Scheyer Mavricij, gozdar. strokovnjak, r. 14. febr. 1837 v Kutni gori (ČSR), u. 29. nov. 1894 v Radečah. Na Češkem je dovršil dva razr. realke, služboval pri knezu Windisch-Graetzu (rentni urad) tri leta kot gozd. pripravnik v Vintiřovu, tri leta kot gozd. pristav na njegovem posestvu. L. 1858 je bil revirni gozdar na graščini Hasberg (Notr.) in v Slatni pri Litiji. Opravil je izpit (Lj. 1858) za gozd. varstvo in tehn. pomož. službo ter (Gradec 1863) za samost. gozd. gospodarstvo, potem ko so mu spregledali pomanjkljivo šol. izobrazbo. L. 1868 je bil nadgozdar pri upravi drž. gozdov v Idriji; 1871 nadupravitelj Lowenfeldovega gozd. veleposestva v Radečah pri Zid. mostu, 1882 izpraševalec za samostalno gozd. gospodarstvo. S. je pogozdil ok. 400 ha goličav v gozd. predelu Jatna, kot odbornik krš. okr. cest. odbora je dosegel in vodil gradnjo ceste Radeče—Brunik. Spisal je Navod, kako naj ravnajo posamezni kmetje in cele soseske z gozdom (poslovenil Iv. Tomšič, Lj. 1869); Tablice, iz katerih se izve, kako se obsežek lesa v kubične mere prerajta (Lj. 1872); Kako se seje seme gozdnih (borštnih) dreves (Lj., ponatis iz N 1869, št. 10). — Prim.: LZg 1894, št. 276, 282; S 1894, št. 278. Šiv.

Šivic, Anton: Scheyer, Mavricij (1837–1894). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi541485/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine