Slovenski biografski leksikon

Savoye (Zavoje?) Daniel, slikar, življenjepisni podatki niso znani. Živel je nekaj časa v Lj., postal 1727. lj. meščan in ga omenjajo mestne davčne knjige od l. 1726–30, ko je ob njegovem imenu opomba, naj se izpusti. Odkrila ga je razstava portretnega slikarstva na Slov. (Lj. Narodna galerija 1925), a ga uvrstila med tuje slikarje. Je zastopnik galantnega reprezentativnega portretnega slikarstva, kakor so ga k nam prinesli tuji, predvsem nizozemski in francoski potujoči slikarji. Značilna zanj je skicirna poteza čopiča in drobljene lokalne barve, mojstrsko podajanje čipk, ter mehka modelacija obrazov, predvsem partij okoli ust. Podpisoval se je redno na hrbtnih straneh slik. Doslej poznamo 7 njegovih portretov, ki so vsi nastali med leti 1720–5. Narodna galerija hrani portreta pl. Wiederckerja in njegove žene, dat. in sign. 1720. Na portretni razstavi pa so bili razstavljeni tile njegovi portreti: Adam Dienzel de Angersperg (sign.: D. Savoye pixit A 1725), Posestnica Ajmanovega gradu (brez sign), Lovrenc Krištof pl. Hohenfeld (sign.: D. Savoye fecit Ao 1725), vsi trije portreti so iz Ajmanovega gradu pri Škofji Loki, last Jerneja Demšarja; dalje komendski župnik Rogelj (sign.: Daniel Savoye pinxit 1725), last Pavle Šmit, Kranj, Gaštej (nahajališče danes ni znano) in dr. Anton Thalnitscher pl. Thalberg (brez sign.), last NM v Lj. Za knjigo Sigefrida Gussitscha Gloria SS. Ordinis id est Summi pontifices Benedictini (Dunaj 1728), ki jo je avtor pripravil pa predavanjih Joannesa Mayra, pa je S. narisal osnutek naslovne strani, ki je signirana »Daniel de Savoye delineavit Labaci«. Risbo sta vrezala v baker Andr. in Joseph Schmutzer na Dunaju. Glavni motiv te naslovne strani je ovalni portret opata Jožefa grofa Toggenburga, okoli katerega je S. nanizal medaljone s portreti benediktinskih svetnikov in papežev ter simbole časa in vere. To ilustracijo omenja Steska na 80. str. citirane knjige. Poleg te pa naj bi S. narisal še naslovno stran. V primerku NUK pa je v knjigi le ena ilustracija, zgoraj opisana naslovna stran, ki nosi tudi signaturo, ki jo Steska omenja za ilustracijo na 80. strani. Signatura »de Savoye« je kriva, da je veljal slikar za Francoza. Bolj verjetno pa gre le za transkripcijo priimka Zavojè, ki je pogost v škofjeloškem okolišu, predvsem v Poljanski dolini. — Prim.: Pohlin 23; Pokorn, DS 1894, 540; MMK 1903, 74; Katalog razstave portretnega slikarstva na Slov., 1925, 11, 12; dr. Fr. Mesesnel, Portretno slikarstvo na Slov. od XVII. stol. do danes, ZUZ V (1925), 126, 131; V. Steska, Slovenska umetnost I, 1927, 124–5; isti, M 1924, 303; Janko Polec, Katalog Strahlove zbirke slik, ZUZ X (1930), 142. ACc.

Cevc, Anica: Savoye, Daniel. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi538833/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine