Slovenski biografski leksikon

Sargar (Sagar) Elizej, teol. pisatelj, r. menda 2. ali 3. avg. 1625 v Suhi pri Škofji Loki (kjer se je do najnov. časa ohranilo hišno ime »pri Žargarju«), u. 23. nov. 1703 v Lenzfriedu blizu Kemptena na Bavarskem. L. 1645 je stopil v Bambergu v samostan frančiškanskih rekolektov, pristašev redovne reforme, sprejete v zač. 17. stol. od stare strasburške redovne province, ki je obsegala mnogo samostanov na Bavarskem. V redu je bil med 1652 in 1668 lektor filozofije in teol. na raznih krajih, do 1687 gvardijan v raznih konventih, 1687 zopet lektor teol., neznano kako dolgo. Izdal je moralnoteol. delo Conferentiae theologico-morales ex materia septem sacramentorum (Kempten 1697, 1699, 1700 in večkrat) ter Continuatio Conferentiarum theologico-moralium ex materia de actibus humanis (Kempten 1701, 1. izd.? in večkrat). — Prim.: krstna knjiga v Škofji Loki (3. avg. 1625 krščeni Lovrenc Sarigar je po vsej verjetnosti poznejši Elizej S.); Tabulae capitulares strasburške franč. province (po posredovanju p. Odilona Mekinde O. M. Cap.); K. Werner, Gesch. d. kath. Theologie (München 1866), 113 (navaja izdajo l. 1700, ki pa je 3.); H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae cath. IV3 (Oeniponte 1910), 971 (napačno Sagar; v osebnem kazalu dvakrat naveden Sagar in Sargar z napačnima letnicama njegovega delovanja, 1733 in 1720); Auskunftsbureau der Deutschen Bibliotheken, Berlin, 10. in 22. avg. 1936; Furlan, ČZN 1926, 34. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Sargar, Elizej (1625–1703). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi537096/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine