Slovenski biografski leksikon

Sadnik Julij, učitelj in narodni gospodar, v Latkovi vasi pri Preboldu r. 11. apr. 1856 in u. 6. okt. 1933. Njegov oče Janez je izhajal iz učiteljske rodbine in je bil rojen l. 1808 na Blokah na Notranjskem. Kot patrimonialni uradnik je služboval po raznih graščinah, nazadnje v Preboldu. Priženil se je na posestvo in gostilno na Groblji pri Latkovi vasi. To posestvo je del velike Kolenčeve kmetije na Groblji, ki jo je njegov zet Janko Kač opisal v svojem Gruntu. S. je obiskoval realko v Lj., nato pa absolviral učiteljski tečaj, da bi mogel pomagati pri gospodarstvu svoji materi vdovi. Kot učitelj je služboval kratko dobo v Braslovčah in na Vranskem, nato pa do svoje upokojitve v Šentpavlu pri Preboldu.

Po materi je prevzel posestvo v Grobljah, si samouk pridobil veliko strokov. izobrazbo in bil hkrati velik kmetijski praktik. Nobenega agrotehničnega ukrepa ni priporočal, ako ga ni poprej sam preskusil. Preskušal je razna semena žit, fižola in krompirja ter učinke raznih gnojil. Sam je negoval sadno drevesnico in zasadil obširna zemljišča s sadnim drevjem. Bil je med pionirji hmeljarstva v Savinjski dolini in je dosegel zlasti pri selekciji hmeljskih sadežev pomembne uspehe. Njegova beležnica je vsebovala dragocene podatke, ker si je vsa svoja dognanja sproti zapisoval. Tako je vodil od leta 1893 statistiko o svoji lastni, o južnoštaj. in o svet. hmeljski produkciji in o cenah. Te statistike niso uporabljali samo pri Hmeljarskem društvu in okrajnem glavarstvu, ampak so jo rabili tudi napredni domači in tuji trgovci. Škoda je, da se je ta beležnica izgubila.

S-ova gostilna na Groblji je bila med tednom bolj kmetijska posvetovalnica in predavalnica kakor pivnica. Prihajali so kmetijski potovalni učitelji, upravniki graščinskih posestev, večji in mali kmetje iz bližnje in daljne okolice na posvet in ogled. Svoje kmetijsko propagandno delo je opravljal S. na lastno pobudo in ob svojih stroških ter ni nikdar dobil za to delo kake subvencije. Bil je predsednik domače podružnice KD, odlikovan na raznih sadjarskih, hmeljarskih in živinorejskih razstavah, sicer pa iz skromnosti ni nastopal v javnosti. — Prim.: J 1933, št. 236 (s sliko). Ožn.

Orožen, Janko: Sadnik, Julij (1856–1933). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi531059/#slovenski-biografski-leksikon (28. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine