Slovenski biografski leksikon

Ružić Ante, gozdarski strokovnjak, roj. 30. dec. 1886 v Brešcah (Istra, obč. Kastav), u. 27. jul. 1952 v Moščeniški Dragi. Osn. šolo je obiskoval v roj. kraju, hrv. gimn. v Pazinu (mat. 1907), nato je študiral visoko šolo za zemljedelstvo (gozdar. fakulteto) na Dunaju, kjer je diplomiral za gozd. inženirja 1912. Izpit za samostalno gozdno gospodarstvo je opravil pri ces. namestništvu v Gradcu 1917. V drž. službo je stopil 1913 kot gozd. tehnik v Št. Vidu na Kor., bil 1914–6 v vojski, nato pri okr. glavarstvu v Šmohorju na Kor., kjer je napredoval za gozd. komisarja. L. 1918 je bil premeščen na Cres, od koder so ga pregnali Italijani. L. 1919 ga je prevzela nar. vlada Sje in ga dodelila okr. glav. v Lj., 1920 je bil referent pri gozdni direkciji in napredoval za gozd. svetnika. Med l. 1925 in 1930 je bil gozdni referent za mrb in ptujski okraj s sedežem v Mrbu. Nato je služboval v Karlovcu do 1935 in na Sušaku do 1937, od tedaj do upokojitve med okupacijo pa kot viš. gozd. svetnik in načelnik odd. ministr. za šume in rude v Bgdu. L. 1944 je bil reaktiviran in postavljen za gozd. referenta v Labinu, kjer je bil upokojen 1947. — R. je bil izredno požrtvovalen strokovnjak in se močno zavzemal za napredek gozdarstva pri nas. Prizadeval si je zlasti za ureditev gozdne zakonodaje, sestavil je 1923 osnutek gozdnega zakona, ki je izšel 1925 v Lj. Napisal je več strok. razprav in člankov v SN (1919, št. 191, 194), Jugoslav. šumi (Zgb 1921), K (od 1921 dalje) Šumarskem listu (1922–6, 1938–9), knjigi Pola stoljeća šumarstva (Zgb 1926), GozdV (1939), Zaštitniku idr. Bil je tudi odbornik Jsl šumarskega udruženja in Slov. lovskega društva. Šiv.

Šivic, Anton: Ružić, Ante (1866–1952). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi529592/#slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine