Slovenski biografski leksikon

Rus(s) Luka, pravnik, vpliven pri preosnovi zemljiškega davka za franc. okupacije, r. 1767 v Mirni Peči, u. 5. jul. 1836 v Lj. Postal je odvetnik 1796 v Lj. in imel pisarno najprej na Starem trgu, 1807–25 pa v Gosposki ulici. Francoski intendant za Kranjsko de Moussaye je v okt. 1811 izvedel preosnovo zemljiškega davka po R-ovih predlogih. R. je bil 13. jan. 1812 imenovan za člana začasne lj. občinske uprave, a ni bil sprejet med municip. svetnike definitivno ustanovljene lj. merije (24. marca, oz. 4. maja 1812), najbrž zaradi svojega avstr. mišljenja. Po restavraciji ponudenega županskega mesta po odstopivšem dr. Jan. Rosmanu (gl. čl.) iz neznanih vzrokov ni sprejel. Od njegovih otrok iz zakona s Suzano, hčerjo lj. veletrgovca in bankirja Ant. Domiana, je sin Franc, r. 1802, dosegel doktorat prava in se 1848 preselil na Dunaj. Le-tega sin dr. Viktor Russ, »mož velikih zmožnosti« (Šuklje), je bil znan nem. politik in naposled član avstr. gosposke zbornice. — Prim.: matice stolne župnije v Lj.; šematizmi lj. gubernija 1796–819; Dimitz IV/8, 341; M. Pajk, Carn. 1910, 78–9; Kolmer; J. Polec, Kraljestvo Ilirija 142; Kd, Zgod. 622; Šuklje I, 132; isti, Sodobniki 271. Ara.

Andrejka, Rudolf: Rus, Luka (1767–1836). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi528376/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine