Slovenski biografski leksikon

Rudež Karel Dragotin, politik, r. 2. jul. 1833 v Ribnici Jožefu (gl. čl.), u. 21. jan. 1885 na Gracarjevem Turnu (Šentjernej). Osn. šolo in nižjo gimn. je študiral privatno, 1849–51 je obiskoval 5.–7. razr. gimn. v Lj., nato pa viš. kmetij. šolo v Ogrskem Starem gradu (Magyár-Óvár) in jo končal 1855. L. 1865 je prevzel gospodarstvo na svojem posestvu Gracarjev Turn pri Šentjerneju. Bil je tudi solastnik ribniške graščine. — Ob deželnozborskih volitvah 28. jun. 1870 in 14. dec. 1871 so ga dolenjska mesta Novo mesto, Višnja gora, Črnomelj, Metlika, Brežice in Krško izvolila v dež. zbor, kjer jih je zastopal do 1877. Od l. 1883 (volitve 9. jun.) do smrti pa je bil deželnozborski poslanec kmečkih občin sodnih okrajev Kočevje, Ribnica, Velike Lašče. 21. dec. 1871 ga je dež. zbor izvolil za poslanca v drž. zbor, a se za ta mandat po uvedbi neposrednih volitev ni več potegoval. V dež. in drž. zboru skoraj ni nastopal, ker ni bil govornik.

R. je bil po mišljenju iskren narodnjak zmerne napredne meščanske usmerjenosti, na svojem posestvu dober gospodar in umen kmetovalec; v odnosu do ljudi plemenit in dobrosrčen, narodnim ustanovam darežljiv podpornik (zlasti Narodnemu domu v Lj. in Novem mestu). Duševno obzorje si je širil z obilnim branjem in s potovanji (v Nemčijo, Francijo, Anglijo, na Češko in v Bgd). Na svojem gradu je imel lepo knjižnico, naročen je bil tudi na več pomembnih slovanskih revij zlasti ruskih, ob katerih se je ogrel za slavjanofilstvo; bil je v tesnih zvezah s slov. politiki in književniki (F. Levstikom, F. Levcem, J. Trdinom idr.), ki jih je gostoljubno sprejemal na svojem domu. Janez Trdina se je pogostoma mudil pri njem po več tednov in študiral v njegovi knjižnici, beležil narodopisna opazovanja in oblikoval črtice in povesti iz narodnega življenja. — Gracarjev Turn je bil med NOB poškodovan, po vojni restavriran, 1955 je bila na njem vzidana spominska plošča J. Trdinu. — Prim.: Graščinski arhiv Ribnica (Gr A V Ribnica 51, DAS); V. Holz, Spomini na znamenite može, 71–4; Korespondenca: R-eva pisma J. Bleiweisu (1), Fr. Levstiku (12), J. Trdini (1), J. Valjavcu (1 prepis), F. Levcu (2) (NUK); Lončar 147; ODZK 18.–21. dec. 1871, 30; Prijatelj, Borba 57, 60, 69, 80; StenAbg., VII. Session, 37. Sitzg. (25. maja 1872), 751; Šuklje, Sodobniki 173; J. Trdina, ZbD X, 417; Fr. Levec, LZ 1885, 121–3; N 1885, 32; S 1885, št. 18; Sn 1885, 33–4 (s sliko), 44 (vse po Trdinovih podatkih); SN 1885, št. 17; KMD 1886, 19; INK 1890, 64–6 (s sliko); Al. Turk, Dr. R. Razlag Dragotinu R-u. Štiri pisma. ČZN XX (1925), 88–9; isti, Nekaj o Levstiku kot kandidatu teologije, ib., 94 (Odlomek pisma Valjavca Dragotinu R-u 28. jul. 1854); isti, Janez Trdina Dragotinu Rudežu, LZ 1930, 387–92 (3 pisma); Kron 1954, 32. Lgr.

Logar, Janez: Rudež, Karel Dragotin (1833–1885). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi524465/#slovenski-biografski-leksikon (30. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine