Slovenski biografski leksikon

Ruckhenstain Gregor. Omenja ga l. 1544 napis na glavnem portalu cerkve sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu: GREGORIVS. RVCKHENSTAIN. MAGISTER. OPERIS. ANNO. DOMINI. M. D. XLIIII. Zato je dosedanja literatura domnevala v R-u ali arhitekta te stavbe, ki povezuje ideal poznogotske dvoranske cerkve z renesančnimi detajli ter so jo zidali od dvajsetih do sedemdesetih let 16. stol., ali kiparja-kamnoseka, avtorja glavnega portala, sklepnikov v prezbiteriju ter kipa sv. Petra; njegova delavnica naj bi izdelala tudi kamnoseški okras nekaterih drugih poznogotskih cerkva vrhniške dekanije (n. pr. na Lesnem brdu, na Setniku, v Žažarju itd.). Pri vseh teh delih se uveljavlja močen kraški stilni naglas. Vendar pojem »magister operis« ne pomeni nujno, da bi bil R. arhitekt oziroma kamnosek, čeprav to ni docela izključeno, pač pa, da je bil nadzornik stavbnih del, torej čisto juridična oseba. Prav tako ne moremo ugotoviti, če je njegovo ime v kaki zvezi z gradom Rukenštajn pri Boštajnu. — Prim.: Kukuljević V, 389; F. Stele, Thieme-Becker XXIX, 199; MHK 1848, 73 + pril.; J. Flis, Stavbinski slogi, 1885, 126; J. Graus, Mitt. d. k. k. Zentralkommission zur Erforschung u. Erhaltung d. Kunst- u. histor. Denkmale (= MDZK) NF XII, 1886, XXXIV; isti, Kirchenschmuck XVII, 1886, 10; K. Črnologar, MDZK NF XXV, 1899, 125; V. Steska, ZUZ III (1923), 4; M. Marolt, Dekanija Vrhnika, 1929, 16, 231. Cc.

Cevc, Emilijan: Ruckhenstain, Gregor (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi523712/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine