Slovenski biografski leksikon

Rubić Ivo, antropogeograf, r. 15. jan. 1897 finančnemu uradniku v Sumartinu, živi v Zgbu. Po končani osn, šoli v roj. kraju je študiral gimn. v Splitu do 1915, teologijo v Zadru do 1919, nato zemljepis in zgod. na univ. v Zgbu, na Dunaju in v Lj., kjer je 1923 prom. L. 1923–4 je bil asistent v Geogr. inštitutu lj. univ., 1924 opravil prof. izpit, antropogeografsko se je izpopolnjeval v Berlinu 1930–1. Bil je prof. 1924–41 na gimn. v Splitu, 1942–4 v Slav. Brodu, 1944–5 na učiteljišču v Križevcih, 1946–9 docent, 1949–56 izred., od 1956 red. prof. geografije na prirodosl.-matem. fakulteti univ. v Zgbu. — R. je hrv. predstavnik v geografski generaciji, ki je v Lj. ustanovila 1922 Geografsko društvo, ki mu je bil prvi predsednik (1922) in dosmrtni član, v njem predaval (1924), sourejeval društ. glasilo GV (I, 1925; II, 1926) ter vanje pisal strokovne članke (I–II). Ostalo R-evo delo ima svoje težišče na Hrvatskem; pač pa se je R. z aktualnim zajemanjem antropogeograf. vprašanj in njih naslonitvijo na tekoče življenje naselij vključil v sodobnost kot sodelavec tudi lj. revij in dnevnega časopisja. Psevdon.: Talasofil (v Jadr. Straži). — Prim.: Ko je ko, 614; osebni podatki; GV 1925, 80. Baš

Baš, Franjo: Rubić, Ivo (1897–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi523612/#slovenski-biografski-leksikon (24. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine