Slovenski biografski leksikon

Rožič Valentin, politik in publicist, r. 2. jul. 1878 pri Sv. Trojici nad Moravčami, u. 7. febr. 1935 v Lj. Po dovršeni lj. gimn. je študiral nekaj časa bogosl. v Mrbu, po izstopu pa zemljep. in zgod. v Gradcu, kjer je vneto delal v akad. društvu Zarji in mnogo predaval v slov. delavskih društvih. Neodločen glede drž. službe, je postal tajnik SLS v Lj., 1910 tajnik MD v Clcu. Obhodil je vse slov. vasi in kmetije ter postal eden najboljših poznavalcev narodnostnih in socialnih razmer slov. Korošcev ter vnet, nestrankarski boritelj za njihove pravice. Od febr. 1915 do zloma Avstro-Ogrske je bil v vojni službi, se nov. 1918 v Clcu pridružil dobrovoljcem za osvoboditev Kor., bil apr. 1919 zajet, prepeljan v Litzhof, Trabesing in Gmünd, od koder je avg. pobegnil v Lj. Tu je bil suplent na II. drž. gimn., od 1920 prof. na Tehn. sred. šoli do upokojitve (1931). V Lj. je bil na programu SLS izvoljen za obč. svetnika (1923–4; 1927–30), v okt. 1931 se je nenadno odločil za kandidaturo v nar. skupščino na Živkovićevi listi. Svoj korak je skušal razložiti volivcem kamniškega okraja v posebni tiskani spomenici, vendar pri volitvah ni uspel. Imenovan za senatorja (9. jan. 1932), se je zavzemal za kor. Slov. in imel 26. marca 1933 v senatu pozornost zbujajoč govor o nemški manjšini v Jsli in Slovencih v Avstriji (Nar. štamparija, Bgd 1933 v slov., srbohrv. in nem.). R. je objavil: Spomin na Gosposvetsko polje (Clc 1914); Slov. Korotan (psevd. Moravski, Clc 1919) z mnogimi važnimi statist. podatki; Jsla in njene meje, I. del Koroška (psevd. Carantanus, Lj. 1919); Boj za Koroško (Lj. 1925); Kako je v deželi, kjer ječe pod težkim jarmom sini Slave (Lj. 1925); domoznanske spise v KMD; podlistek Narodni križev pot kor. Slovencev (S 1919, št. 212, 214–5, 218–9, 221–2, 226–9, 232); nekrolog Henr. Podkrajšku (Izv. Tehn. sred. šole, Lj. 1924/5) in Pregled strokovne obrtne izobrazbe v Jsli (ib. 1930). Svoje premoženje je R. zapustil v dobrodelne namene. — Prim.: Izv. Tehn. sred. šole 1924/5, 21; S 1925, št. 229; J 1931, št. 247 (s sliko); 1932, št. 8, 10 (s sliko); 1935, št. 32 (s sliko), 34, 40, 52; GV 1935, 190; Istra 1935, št. 7; Jadr. Straža 1935, 159, 160 (s sliko); KCM 1936, 89 (s sliko); KL 1935, št. 7; Kron 1935, 89 (s sliko); Pon S 1935, št. 6 (s sliko); S 1935, št. 32 (s sliko), 33, 37 (Miroselski); A-a, Sja 1935, št. 7; SN 1935, št. 32; KMD 1936, 86 (s sliko); Spominska knjiga 1888–938 Drž. tehn. sred. šole, 141, slika na skupni sliki uč. zbora 1920/1 pri str. 138. Ara.

Andrejka, Rudolf: Rožič, Valentin (1878–1935). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi522888/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine