Slovenski biografski leksikon

Roškar Ivan, politik, r. 8. apr. 1860 v Malni, u. 23. maja 1933 v Jurjevskem dolu v Slov. gor. Po končani domači osn. šoli je prevzel gospodarstvo na kmetiji, se vključil v krajevno slov. politiko in postal 1885 župan v Malni, sodeloval v okrajnem zastopu, okrajni hranilnici, krajevni posojilnici, podružnici KD in ustanovil bralno društvo Edinost. V mladosti slogaš, se je v začetku 20. stol. pod vplivi Fr. Kovačiča (SBL I, 539–40) priključil A. Korošcu (SBL I, 517–20) in zastopal 1902–18 v štaj. dež. zboru volilni okraj Ljutomer–Lenart, od 1907–18 v dunajskem drž. zboru podeželski okraj Mrb levi breg in bil 1919 v Protićevem kabinetu minister za kmetijstvo. Kot poslanec se je zanimal za strokovna kmečka vprašanja (gasilstvo, lov, regulacija vod, napredek govedo- in svinjereje, sadjarstva in vinogradništva, drobitev kmečkih posesti, podeželska obrt) in bil ustanovitelj (1907) in prvi predsednik Slov. kmečke zveze. L. 1922 se je umaknil iz parlamentarnega življenja in se omejil na domačo krajevno politiko, kjer je deloval do smrti kot župan, načelnik okrajne hranilnice, član okrajnega zastopa in šol. sveta. Politično je predstavnik večjih kmečkih posestnikov, ki so prenašali na podeželje in izvajali v parlamentu načela in taktiko SLS. — Prim.: Erjavec 132, 378 ss; Rechenschaftsber. d. steierm. Landesausschusses f. d. J. 1908–12; Sten. Prot. u. d. Sitzungen d. steierm. Landtages, X. Landtagsper. (16. jan. 1912–3. marca 1914); J 1933, št. 120; F. Ž(ebot), S 1933, št. 119–20 (s sliko); SGp 1933, št. 22; KMD 1934, 81 (s sliko). Slika: IS 1930, 346; Kron I (1934), 247. Baš

Baš, Franjo: Roškar, Ivan (1860–1933). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi519764/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine