Slovenski biografski leksikon

Rostan Ivan, gospodarstvenik, r. 16. dec. 1872 v Mirni na Dolenjskem, krojaškemu mojstru Janezu, u. 24. nov. 1957 v Lj. — na Bokalcih (Dom onemoglih). Obiskoval je niž. gimn. v Lj. in Nov. mestu, učiteljišče (1889–93) v Lj. Začel je kot pomož. učitelj (1893–6) v Lj., nato služboval 1896 kot rač. praktikant pri Finančnem ravnateljstvu v Lj., napredoval 1922 do viš. rač. svetnika in stopil 1929 v pokoj. Poleg redne službe je bil R. od 1897 tajnik, 1912–33 pa direktor Kredit. zadruge Hranil. in posoj. konzorcija javnih nameščencev v Lj. Z izredno sposobnostjo in delavnostjo je dvignil propadajoči zavod ter stanovsko in narodno zavest njegovih članov, finančni položaj pa saniral s posojilom pri dunajskem Beamtenvereinu. Ko se je 1918 po R-ovem prizadevanju Kredit. zadruga ločila od dunaj. društva, je plačala dolgove, dosegla razdolžitev članov pri raznih avstr. podjetjih in se tako utrdila, da niti v letih krize (1932) ni ustavila izplačil. V Lj. je zgradila veliko stanovanjsko zgradbo za uradnike (Gradišče 15), sama pa se preselila 1932 v lastno stavbo (Gajeva 9). Konzorcij je osnoval 1927 v R-ovo počastitev poseben R-ov sklad za podporo vdov in sirot javnih nameščencev, 1932 pa izvolil R a za častnega predsednika. — R. ni le delal organizatorično, temveč pisal tudi gospodarske članke v lj. dnevnike in stanovska glasila. — Prim.: Glasilo Zveze drž. namešč. 10. febr. 1927; Poštni glasnik, 1. febr. 1927; S 1932, 16. marca, 9. okt.; SN 1932, 21., 22. marca. Slika: Peter Žmitek, doprsni portret v olju (last R-ove nečakinje Ane Južnič). *

Uredništvo: Rostan, Ivan (1872–1957). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi518435/#slovenski-biografski-leksikon (9. december 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine