Slovenski biografski leksikon

Rosina Igor, kulturno-politični, pravni publicist in organizator, r. 7. okt. 1900 v Ljutomeru odvetniku dr. Franju R-i (gl. članek) in Karolini r. Robič. Po osn. šoli in gimn. v Mrbu (mat. 1918) je študiral pravo na univ. v Pragi (1919–21) in Lj. (1921–5), kjer je 1925 promoviral. Služboval je kot odvetn. koncipient in sodni pripravnik v Mrbu (1924–9), nato bil po opravljenem izpitu (1929) samostojen odvetnik v Mrbu; izgnan pa Nemcih, je začasno odprl odvetn. pisarno v Metliki (1941–2) in bil v italij. zaporih (Lj., Padova, Esine). Po kapitulaciji Italije odšel k partizanom, postal referent pri OF okrožja Črnomelj, od avg. 1944 pravni referent pri SNOS, narodni vladi LRS ter pravni referent v komisiji za ugotavljanje vojnih zločinov. Od apr. 1946 do maja 1947 je bil spet odvetnik v Mrbu, nato tam pravni referent gospodar. podjetja Konstruktor, od dec. 1954 pri MLO oz. OLO Mrb in je zdaj šef gospodarsko-upravnega odseka tajništva za gospodarstvo OLO Mrb. — Po vstopu v SKS — v l. 1928–30 je bil tajnik njenega okrožnega odbora — se je organizacijsko udejstvoval zlasti v glavnem odboru Zveze kmečkih fantov in deklet in je priobčeval ideološke članke v KL (1926–31) in Gr (1928–34). Nato je bil odbornik Sokola Mrb-matica in je objavljal v mrb Večerniku (1938–40) razen podlistkov načelne članke v smislu politične integracije slovenstva in utrjevanja narodnega odpora na meji. Po osvoboditvi se je posvetil pravni publicistki. V Pravniku so izšli članki: Kakovostne napake po splošnih blagovnih uzancah (1954, 310–6), Materialna odgovornost delavcev (uslužbencev) po osnutku zakona o delovnih razmerjih (1955, 381–7), Ali je načelo krivdne odgovornosti podjetij za škodo opravičeno (1956, 216–30), Načelo upravnega postopka ljudskih odborov v luči pravosodne prakse (ib., 307–20), Člen 163 kazenskega predloga o delovnih razmerjih (1957, 145–60) in Dobavno-prevzemne pogodbe, ki ustanavljajo trajna dolžniška razmerja (ib., 1958, št. 5–7). V Naše gospodarstvo (I. R., R. I.). GospV, Tekstil. razgl. in Ljud. pravu obravnava vprašanja iz prakse predvsem v zvezi z odškodninskim pravom in razbremenitvijo materialne odgovornosti delavca. — Sliki: Gr XI (1934), 265; Večernik 1939, št. 177 (karikatura). *

Uredništvo: Rosina, Igor (1900–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi517353/#slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine