Slovenski biografski leksikon

Rokavec Gašper, protestanski pridigar, r. neznano kje in kdaj, u. 1565 v Kranju. Njegovo ime se prvič pojavi 1547 v procesu, ki ga je napravil škof Tekstor (Kalec) proti novoversko usmerjenim duhovnikom pri lj. stolnici. V ukazu kralja Ferdinanda, naj se novoversko usmerjeni duhovniki zapro, je bil poleg Wienerja, Mertlica (SBL II, 100) in Dragoliča imenovan tudi stolnični vikar R. Kakor Trubar pa se je R. procesu umaknil. Kmalu zatem so ga povabili protestantje v Kranju ter mu dali na voljo roženvensko cerkev, kjer je pridigal proti priprošnji svetnikov, zagovarjal obhajilo v obeh podobah, napadal papeža itd. Nasprotoval mu je Konrad Glušič (SBL I, 222–3), od 1550 vikar v Kranju, in ga tožil škofu. Ta je sicer nastopil proti R-u, vendar ga je ščitil mestni svet in tudi oglejski patriarh. Spor med lj. škofom in oglejskim patriarhom je veliko pripomogel k razmahu protestantizma v Kranju. Ko se je Trubar 1561 vrnil kot superintendent v Lj., je potrdil R-a za pastorja v Kranju in deželni stanovi so mu dajali 50 gld letne plače. Ker so 1561 nasprotniki dosegli od cesarja ukaz za izgon R-a, se je zanj zavzel Trubar v pismu kralju Maksimilijanu (SBL II, 29–30). Škof je R-a naznanil cesarju tudi v naslednjem letu in zahteval, da se poleg Trubarja in drugih vodilnih protestantov zapre. Čeprav je cesar izdal tak ukaz, pa so drž. stanovi znali preprečiti njegovo izvršitev. R. je uspešno širil novo vero in je imel o božiču 1561 kakih 300 obhajancev. — Čeprav je bil R. eden prvih protestantov in zelo delaven, vendar se ni ukvarjal s pisateljevanjem. Klombner (SBL I, 464) ga je sicer priporočil Ungnadu, češ da bi bil pripraven za prevajalca, od njega pa utegne biti le božična pesem Od tiga cesarja Avgusta (15 kitic), objavljena v Klombner-Juričičevi pesmarici 1563 in označena z začetnicama G. R. — Prim.: MHK 1864, 4, 52: Kostrenčić, Beiträge 64–5, 97; Elze, Gesangbücher 12; isti, P. Trubers Briefe 122, 142, 196; isti, Prediger, JGGPÖ 1900, 187; Kidrič, Ogrodje za biografijo P. Trubarja, RDHV 1923, 240; isti, Zgod. 25, 29, 45; Žontar, Kranj, 175–80, 182, 188. Rpl.

Rupel, Mirko: Rokavec, Gašper (?–1565). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi516007/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine