Slovenski biografski leksikon

Rojec Vlado, strokovni publicist in urednik, r. 26. jul. 1898 v Radovljici. Po končanem učiteljišču v Lj. (mat. 1920) je služboval 1920–4 v Št. Janžu na Dol., po dovršeni dvoletni Višji ped. šoli v Zgbu pa na mešč. šoli na Rakeku 1926–35. Od jeseni 1935 do začetka vojne aprila 1941 je bil upravitelj mešč. šole v Litiji. Iz Srbije, kamor so ga deportirali Nemci, se je konec 1941 vrnil v tedanjo Lj. pokrajino. Jeseni 1942 je v Lj. na mešč. šoli v Mostah dobil honorarno zaposlitev, ki jo je pa izgubil po zaporu 1944. Po osvoboditvi se je vrnil za upravitelja v Litijo, po enem letu pa je bil premeščen v Lj. in tu poučeval na različnih sred. šolah. — Pobudo za pisateljevanje ter realistično usmerjenost k stvarnemu pouku in risanju je dobil že pri svojem očetu Francu (gl. članek). Prvo zastavico mu je priobčil Zk 1908, kjer je po 1920 objavljenih tudi nekaj njegovih pesmi. S pesmimi je sodeloval tudi v Jsl učiteljiščiniku (1919), pri katerem je uredil tri številke. Po očetovem vzgledu se je ukvarjal tudi s pisanjem mladin. iger. V Zk je 1919 objavil skupno z očetom napisano dvodejanko Prstan. Vendar je kmalu opustil verze in dramatiko ter se usmeril v poučno, včasih leposlovno zasnovano črtico, posebno iz čebeljega življenja. S takimi prispevki ter deloma z nesigniranimi prevodi iz nemščine in italijanščine je sodeloval pri Razorih 1933–1935/6 ter v NR. Hkrati se je vedno bolj oprijemal strokovnega čebelarskega glasila: v SČ in v njegovi prilogi Čebelarski obzornik sodeluje neprekinjeno od 1935 do 1941 ter od obnovitve do danes. Tu priobčuje članke iz praktičnega čebelarstva. Od 1946 do danes je listu tudi glavni urednik, deloma sam, deloma s konzorcijem. V Čebelarskem zborniku 1944 je priobčil daljša spisa iz biologije čebel (Barva in velikost čebel v luči splošne menjavosti ter Poreklo čebel, njih daljno in bližnje sorodstvo). Po 1945 je stalno v Glavnem uprav. odboru Zveze čebelarskih društev, član raznih odsekov, predavatelj itd.; organiziral je tudi čebelarske plemenilne postaje v Sji. — Psevdonimi: kratice imena in priimka, Vlado, Vladislav, Rado Ličen, Mirko Valentinčič, BD, U. R., R. U. — Prim.: Šlebinger-Marentič, 161 sl.; SBibl 1945 sl.; osebni podatki. Smj.

Smolej, Viktor: Rojec, Vlado (1898–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi514808/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine