Rohrman, Viljem (1862–1939)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 2, št. 36, 5. 9. 1926

Slovenski biografski leksikon

Rohrman Viljem, kmet. strokovnjak in pisatelj, r. 11. maja 1862 v Nov. mestu sod. pisarn. uradniku, u. 5. apr. 1939 v Lj. Veselja do kmetijstva se je navzemal v počitnicah pri stricu Matiji R-u, znanem sadjarju v Dobruški vasi (Mokronog). Po 6. razr. gimn. v Nov. mestu je z drž. štipendijo odlično končal 1883 kmet. akademijo v Libverdu (Liebwerd) pri Dečinu (češko) ter leto dni prakticiral na ces. veleposestvu v črvenem Avjezdu pri Pragi. Maja 1884 je bil imenovan za pristava dež. vinar. in sadjar. šole (Slap pri Vipavi), se z njo 1886 preselil na Grm pri Nov. mestu, napravil 1891 uspos. izpit za učitelja kmetijskih šol ter si poglobil teoret. znanje na prakt. vinar., mlekarskih in perutninarskih tečajih na Dunaju in na Tirolskem. L. 1904 je vodil kranj. kmetovalce v Švico (Poučno potovanje v Švico, Kmet. knjiž. VI, 1905), 1907 postal ravnatelj vinar. in sadj. šole na Grmu. L. 1910 jo je uspešno preuredil v kmetijsko šolo: iz dotedanje dvoletne vinar. in sadj. šole sta nastali enoletna vinar. šola in dvoletna zimska (nov.-apr.) kmet. šola (za kmete iz nevinorodnih krajev). Vpeljal je številne tečaje, razširil potovalni pouk, poglobil stike med učitelji zavoda in kmeti. Podružnici KD v Novem mestu, ki ji je bil dolga leta predsednik, je uredil veliko trsnico in drevesnico. Na kmet. šoli in podružnici je prirejal vzorne kmet., sadj. in vinar. razstave, ki so privabljale kmete iz cele Kranjske. Ko je 1914 zaradi vojne prenehal pouk na šoli, je bil R. prideljen dež. odboru v Lj. kot kult. nadzornik in ravnatelj dež. poslovalnice za krmila, poučeval je kmetijstvo na gospodinjskih šolah v Marijanišču in Mladiki ter nadzoroval gospodarstvo kmet. šole na Grmu. L. 1919 je bil imenovan za kmet. svetnika pri odd. dež. vlade za Sjo, reorganiziral kmet. potovalni pouk, uvedel kmet. in gospodinjske tečaje za učiteljstvo ter sestavil podrobni načrt za organizacijo kmet. nadaljevalnega pouka na ljud. šolah, 1924 na lastno prošnjo stopil v pokoj. - R. je bil plodovit in odličen strokovni pisate1j. Objavljal je (od 1884) številne članke v N in K, DN (od 1892), SV (od 1913) in izdal: Kmetijsko gospodarstvo(Celje 1893, 1906², 1923³); Nauk slov. gospodarjem (Novo mesto 1894); Poljedelstvo (MD, 1. sn. 1897, 2. sn. 1898; II, 1902); Gospodarski nauki (s Fr. Dularjem, Clc, MD 1905); Zbirke kmet. naukov (Kmet. Matica, I. zv. 1925, II. zv. 1926). Za Kmet. dr. je delal 1884–930, bil 1895–918 član glav. odb., od 1927 njen častni član, 1928 (ob njeni 160-letnici) organiziral jubil. kmet. razstavo na lj. velesejmu, bil 1924–30 urednik K, soustanovitelj in predsednik (1923–33, od 1934 častni) Sadjar. in vrtnar. dr., v mladosti pa odbornik, nekaj časa predsednik novom. Čitalnice in igralec na njenih prireditvah. Ilustriral je skoraj vse svoje knjige sam, posrečeno tudi portretiral Fr. Povšeta, Gustava Pirca (prej v sejni dvorani KD) in p. Hugolina Sattnerja (v lasti družine R.). - Prim.: Glaser IV, 230, 430; Petdeset let Kmet. šole na Grmu (Novo mesto 1934), 31–2 (slika), 77 (slika), 79 (slika), 161–2 (spomini); DN 1909, št. 22; Uradni list 1919, 150, 151; K 1922, 89–90 (slika); Uradni list 1924, 6; IS 1925, št. 40; J 1926, št. 207 (slika); K 1928, 121, 128 (slika); D 1932, št. 19 (slika); J 1932, št. 109 (slika); KL 1932, št. 19 (slika); S 1932, št. 107 (slika); SN 1932, št. 106 (slika); K 1934, 61–2 (slika); J 1936, št. 289 (slika); 1939, št. 81 (slika); K 1939, št. 4 (slika); KL 1939, št. 15 (slika); Kron VI (1939), 114–5 (s sliko); S 1939, št. 80 (slika); SiV 1939, 5; SN 1939, št. 78 (slika); Spominski almanah 189 (slika), 328, 329; KMD 1940, 46 (slika str. 45). Ara.

Andrejka, Rudolf: Rohrman, Viljem (1862–1939). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi514057/#slovenski-biografski-leksikon (7. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine