Slovenski biografski leksikon

Rogina Anton, organizator viš. dež. sod. v Lj., r. 27. marca 1862 v Podgorju pri Slovenjem Gradcu veleposestniku in načelniku okraj. zastopa Ivanu, u. 2. nov. 1944 v Lj. Študiral je gimn. v Mrbu in pravo v Gradcu (prom. 1892). Stopil je (5. avg. 1888) v sodno službo v Lj., bil sod. avskultant (1889–93) v Nov. mestu, po odl. opravljenem sod. izpitu (1893) sodni pristav na Vrhniki, pri okrož. sodišču v Nov. mestu (1896 do 1899), postal 1899 okrajni sodnik in sodni predstojnik v Kranjski gori, jeseni 1902 namestnik drž. pravdnika v Lj., jul. 1908 vodeči drž. pravdnik v Nov. mestu, tam napredoval 1912 za viš. dež. sod. svetnika in bil okt. 1916 pozvan v viš. dež. sodišče v Gradec; 27. nov. 1918 je bil imenovan za podpredsednika novo ustanovljenega viš. dež. sodišča v Lj., 31. dec. 1927 za predsednika ter bil 27. septembra 1932 kot predsednik apelac. sodišča upokojen. — Že kot dijak se je čvrsto uveljavljal v slov. društv. življenju, bil ponovno predsednik slov. akad. dr. Triglav v Gradcu, tam ustanovil 1885 akadem. podružnico DCM ter isto leto (z dr. Jur. Hrašovcem, SBL I, 341) še za Slovenj Gradec in okolico. Kot odbornik (1903–8) društva Pravnik v Lj. je objavljal v SP odločbe vrhov. sodišča. Bil je odličen in nepristranski jurist ter tudi v avstr. dobi vseskoz narodno čuteč sodnik (1914 je rešil književnika Ivana Laha, gl. SBL I, 604, pred novomeškim sodiščem obsodbe veleizdaje). Že 1900 je SN (št. 54) brez uspeha zahteval v pozivu na just. ministra grofa Gleispacha, naj premesti R. kot vzornega sodnika v njegovo ožjo domovino, slov. Štajersko. Po 1918 je R. (z Iv. Kavčnikom, SBL I, 439) organiziral novo ustanovljeno viš. dež. sodišče v Lj. in dobil več odlikovanj. — Prim.: J 1928, št. 5 (slika); 1932, št. 182 (slika); 1944, št. 253, 254 (slika); S 1928, št. 7 (slika); 1944, št. 253; SN 1900, št. 54; 1932, št. 217 (slika); SP 1928, 46, 47. Ara.

Andrejka, Rudolf: Rogina, Anton (1862–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi513478/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine