Slovenski biografski leksikon

Rogelj N. Janko, javni delavec, organizator, publicist, r. 26. maja 1895 na Primskovem pri Kranju kovaču Janezu in kmetici Marijani Švegelj, živi v Clevelandu. Obiskoval je osnov. šolo na Primskovem (1901–6) in v Kranju (1906–8), gimn. v Kranju (1908–12) in trimesečno šofersko šolo (1912) v Pardubicah (ČSR). L. 1913 je odpotoval v Ameriko; tu je študiral v Dubuque College (Dubuque, Iowa) 1919–20, v Clevelandu pa dve leti na večerni šoli ter dve leti izvoz in promet na dopisni šoli. Bil je pomočnik pri polaganju novega železniškega tira, delavec v topilnici rude, pekovski pomočnik, pomočnik v tovarni strojnic; prvi urednik (1918) dnevnika Enakopravnost (Cleveland), dijak in učitelj slovenščine v Dubuque College (1919–20), uradnik (1921–8) v izvoznem oddelku večje tovarne, od 1928 je javni notar in samostojen zavarovalninski zastopnik v Clevelandu.

Tu je bil R.: od 1916 devet let predsednik direktorija in direktor 1924 sezidanega Slov. nar. doma na St. Clair Ave; član vodstva (od 1917), predsednik (1926–32) Slov. nar. čitalnice; član (1917–20) izvrševalnega odbora Jsl (do 1919 Slov.) republičanskega združenja (sedež Chicago, Illinois); glav. odbornik (1922–31) Slov. dobrodelne zveze (sedež Cleveland, O.); tajnik (1923–41) SSk (tu ust. 1897); direktor (1941–2) publicitete pri slov. sekciji Jsl pomožnega odbora (JPO-SS); član (od 1942) ter prvi in drugi podpredsednik izvrševalnega odbora Amer. slov. nar. sveta (SANS); glavni predsednik (12 let), predsednik nadz. odbora (12 let), od 1957 pa je predsednik gospod. odbora Ameriške bratske zveze (sedež Ely, Minn.). Je član Slov. nar. podporne jednote (Chicago) in Slov. dobrodelne zveze.

R. je v Clevelandu ustanovil dramsko društvo Ivan Cankar, ki ga je več let vodila Avgusta Danilova (SBL I, 75) in mu je bil R. prvi režiser.

R. je dopisoval in sodeloval pri izseljenskih listih: Glas Svobode, Prosveta, Glas naroda; bil je stalni dopisnik ND (od 1949 New Era), dnevnika Enakopravnost v Clevelandu (izh. do 1957). Pisal je tudi črtice, pesnikoval v ADK (Chicago), SIK (Lj.), Č (ameriški). Napisal je iz zgodovine amer. Slovencev: Početna zgodovina S. N. Doma v Clevelandu, Ohio 1954, 78 str.; Koliko nas je? (ADK 1946, 136–9); Slov. nar. čitalnica v Clevelandu ob 40-letnici (ib. 1947, 149–57); Petdesetletnica Ameriške bratske zveze (ib. 1949, 43–8); Slov. nar. dom v Clevelandu (SIK 1954, 44–9); Ameriška bratska zveza (ib. 1957, 143–9).

Bil je (od 1940) zaupni prijatelj pisatelju Louisu Adamiču (gl. Adamič, Two-way Passage, 188, 306; posvetilo okt. 1945 v A Nation of Nations: For Janko Rogelj, my best friend in Cleveland — my most active friend anywhere, without whose understanding and support much of what I have tried to do would be less effective than it turned out to be); z njim je bil 1949 v domovini. Od 1953 je R. kot tajnik Spominske ustanove Louisa Adamiča (Euclid, O.) zbiral sredstva za odkup Adamičeve literarne zapuščine, ki so jo potem jeseni 1957 poklonili čitalnici univerze Princeton. O Adamiču je napisal R.: Nova Adamičeva knjiga (Enakopravnost, Cleveland 1953, 28. in 30. apr.); Zadnja Adamičeva pisma (ib. 1956, 27. avg.); Nenapisana knjiga (New Era, Cleveland 1957, št. 1–3). — Za delo pri JPO-SS in SANS je AVNOJ odlikoval R-a (16. sept. 1945) z redom Zaslug za narod II. stop. — Prim.: Jakac-Jarc, Odmevi rdeče zemlje I, Lj. 1932, 32 sl.; Tov 1949, 306; Božo Škerlj, Neznana Amerika, Lj. 1955, 49 sl.; Anton Melik, Amerika in Ameriška Slovenija, Lj. 1956, 215–6; osebni podatki. CKn.

Kristan, Cvetko A.: Rogelj, Janko N. (1895–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi513019/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine