Slovenski biografski leksikon

Rogač Franc, teološki pisatelj, r. 29. avg. 1880 na Tišini v Prekmurju, obiskoval gimn. v Köszegu in Szombathelyu 1891–9, teologijo v Budimpešti 1899–903, prom. 1907, ord. 28. jun. 1903 v Szombathelyu. Bil je vzgojitelj na Tišini 1903–4, škof. ceremoniar, arhivar in katehet 1904–7, spiritual v bogoslovju 1907–12, škof. tajnik 1912–7, ravn. škof. pisarne 1917–28, papežev komornik od 1917, stolni kanonik od 1921, naslov prior de Pápócz dobil 1926, papežev prelat od 1928, oficial škof. sodišča od 1936, provikar od 1937 — vse v Szombathelyu; 29. jun. 1948 posvečen v Pečuhu (Pécs) za škofa in postavljen 28. apr. tam za pom. škofa s pravico nasledstva. — V Szombathelyu je deloval pri škof. hranilnici, pri ustanovitvi tiskarne in knjigarne Martineum, ki mu je bil ravnatelj. Po Ivanoczyjevi smrti (gl. SBL I, 566–7) je varoval slovenske koristi v Prekmurju in prekm. kat. publicistiko.

S teol. in gospodar. članki je sodeloval v Ébredünk 1904, Szombathelyi Ujság 1900–10, 1916–8, Vasvćrmegye 1923–5, Egyházi Lapok 1922, Eucharisztikus Értesitö, ki mu je bil sourednik. Posebej je izdal: Wellhausen Hexateuch-elmélete (W. teorija o heksateuhu), Religio 1903 in pos., Jézus gyermekkora (Jezusovo detinstvo), Bpest 1905, Urnapi dal (Telovska pesem), Szombathely 1920, prev. Regnier, Szt. Márton élete (Življenje sv. Martina), Szhely 1913, Bpest 1925; glavni urednik škof. sinodal. zbornika 1927. Prekm. nar. buditelja in nar. kult. prerod v Prekmurju je prikazal v slogovno in psihološko odlični biogr. Dr. Ivanoczy Franc (iz rkp. prev. Ivan Baša, Kalendar najsv. Srca Jezušovoga 1915, 35–111). — Prim.: Géfin, A szombathelyi egyházmegye története II, 366, III, 342–3. Slika: Kalendar Srca Jezušovoga 1932, 24. Nk.

Novak, Vilko: Rogač, Franc (1880–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi512744/#slovenski-biografski-leksikon (18. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine